Barnrättsbyrån expanderar och vårt andra kontor är under uppbyggnad Umeå. Det är inte bara i Stockholm som barn och unga behöver hjälp med att få sina rättigheter tillgodosedda: med stöd av Arvsfonden driver vi ett startprojekt under 2017 för att även barn i Umeå och norra Sverige ska ha tillgång till en Barnrättsbyrå.  Målet är att starta upp verksamhet i januari 2018. Här kan du följa projektledarens arbete med att göra Barnrättsbyrån Umeå till verklighet. Gå in och följ Barnrättsbyrån Umeå på Facebook!