Här kan du läsa och ladda ner Barnrättsbyråns senaste publikationer och rapporter.

We are on your side!

A folder with information about Barnrättsbyrån in English. Feel free to download and share.
Läs broschyren

Vi står på din sida!

En informationsbroschyr om Barnrättsbyrån på svenska att ladda ner och sprida vidare.
Läs broschyren

Årsredovisning 2017

Vår årsredovisning för 2017 som beskriver vårt tredje verksamhetsår.
Läs årsredovisning

Sveket - En rapport om hur Sverige vände ryggen till de ensamkommande

Sveket är en rapport som visar på hur Sverige sedan hösten 2015 systematiskt nedmonterat många av de lagar och skyddssystem som påverkar unga ensamkommande. Rapporten fokuserar på den extrema utsatthet som kommit att bli ett resultat av de senaste årens signalpolitik.
Läs Sveket

Barnens röster - En utvärdering av Barnrättsbyrån arbete med barn och unga 2017

En utvärderingsrapport om Barnrättsbyråns arbete 2017. Rapporten är gjord av jurist Li Melander i samarbete med Reach for Change. Utvärderingens syfte är att låta de barn och unga som haft kontakt med Barnrättsbyrån under året berätta om sin upplevelse.
Läs utvärdering

Barnrättsbyrån - en programförklaring (2017)

Vårt hjärta, vårt manifest – Barnrättsbyråns programförklaring beskriver varför vi behövs, ideologi och vårt arbetssätt. Ett nedslag i organsationens ständiga utveckling.
Läs programförklaring

Årsredovisning 2016

Vår årsredovisning från vårt andra verksamhetsår - året då vi gick från två till sju medarbetare på plats!
Läs årsredovisning

Barnens röster - En utvärdering av Barnrättsbyrån arbete med barn och unga 2016

Utvärdering av Barnrättsbyråns arbete 2016 där de barn och unga vi arbetat på uppdrag av under året intervjuas om sin upplevelse av Barnrättsbyrån och den hjälp de fick.
Läs utvärdering

De oönskade - En rapport om de ensamkommande marockanska barnen i Sverige (2016)

Vår påverkansrapport från 2016 som belyser situationen för de nordafrikanska barn och unga som lever på gatan i Sverige.
Läs rapport

Årsredovisning 2015

Vår första årsredovisning! Den beskriver vårt första verksamhetsår i egen regi.
Läs årsredovisning

Barnrättsbyråns stadgar

Här finns Barnrättsbyråns stadgar.
Läs stadgar

En svensk pilotverksamhet ur juridiskt och socialt perspektiv (2015)

Första utvärderingen som genomfördes på Barnrättsbyråns arbete 2012-2013, av Emilia Forsell, Lill Tove Kappfjell-Li och Johanna Schiratzki. Ett samarbete mellan Ersta Sköndal högskola och Stockholms universitet.
Läs rapport
  • ”Jag är trött på att skapa många, nya liv.”

  • ”Man vet att dom alltid ställer upp. Det spelar ingen roll vad det är.”

  • ”Att veta att man inte är ensam, att man har folk som bryr sig, det är också viktigt.”

  • ”Jag kände mig trygg. Jag hade hamnat i rätt händer. Dom tog situationen på allvar.”

  • ”Vi kämpade ihop, med Barnrättsbyrån var jag inte ensam.”