Sedan vi startade Barnrättsbyrån 2011 har vi fått förtroendet av hundratals barn att arbeta på deras uppdrag. Varje barn och ungdoms livsberättelse är unik – och det gör att vi har världens roligaste och meningsfullaste jobb. Ingen dag är den andra lik på Barnrättsbyrån! Ibland vill vi dela med oss av tankar och händelser som känns särskilt aktuella och angelägna. Här på bloggen samlar vi våra reflektioner och du är varmt välkommen.