Vi står på din sida

Vi kämpar för att barn och unga som har det svårt ska få rätt hjälp av samhället. Vi står alltid på deras sida och vårt arbete tar avstamp i barnkonventionen. Vi börjar med att lyssna på barn och ungdomars berättelser. Vi formulerar uppdrag och slutligen agerar vi på olika sätt. Alltid tillsammans med de barn och unga vi möter.

Så arbetar vi
uppdrag från barn och unga bakom oss.
lever i en utsatt boendesituation, ex. omhändertagen av socialtjänsten eller hemlös.
upplevde att deras livssituation förbättrades efter kontakten med Barnrättsbyrån.
Grafik citattecken

Vi behövs – inte för att barn är bärare av problem utan för att samhället skapar problem för barn

Senaste nyheterna

Stängd mottagning fram till sommaren

Med några få veckor kvar till semestern är det väldigt mycket som händer på Barnrättsbyrån, både i våra uppdrag men också i andra processer där vi […]

Läs mer

För att vi ska kunna ge barn och ungdomar det stöd dehar rätt till är vi helt beroende av insamlade medel från samarbetspartners, gåvogivare och finansiärer.

Jag vill stödja