Vi står på din sida

Vi kämpar för att barn och unga som har det svårt ska få rätt hjälp av samhället. Vi står alltid på deras sida och vårt arbete tar avstamp i barnkonventionen. Vi börjar med att lyssna på barn och ungdomars berättelser. Vi formulerar uppdrag och slutligen agerar vi på olika sätt. Alltid tillsammans med de barn och unga vi möter.

Så arbetar vi
uppdrag från barn och unga bakom oss.
lever i en utsatt boendesituation, ex. omhändertagen av socialtjänsten eller hemlös.
upplevde att deras livssituation förbättrades efter kontakten med Barnrättsbyrån.

Vi behövs – inte för att barn är bärare av problem utan för att samhället skapar problem för barn

Senaste nyheterna

Barnrättsbyrån inrättar ett rättsråd

Under våren har vi arbetat febrilt med att utveckla organisationen i en ny riktning – med målet att påverka barnkonventionens förverkligande i Sverige i en positiv […]

Läs mer

En sommar efter stormen

Så har den kommit till ända, definitivt den mest omtumlande terminen i Barnrättsbyråns historia. När vi försöker sammanfatta året hittills blir det tydligt hur vi (och […]

Läs mer

För att vi ska kunna ge barn och ungdomar det stöd de har rätt till är vi helt beroende av insamlade medel från samarbetspartners, gåvogivare och finansiärer.

Jag vill stödja