Barnrättsbyråns organisation

Barnrättsbyrån är en ideell förening som bildades 2014 och tog över driften av verksamheten Barnrättsbyrån 2015. Barnrättsbyrån drevs 2011-2014 som ett projekt inom Ersta diakoni.

Styrelsens sammansättning:

  • Lisa Swanson Carlström, ordförande och advokat
  • Jenny Jansson Pearce, statsvetare
  • Marie Angsell, socionom
  • Louise Dane, forskare i juridik

Årsredovisning 2016

Se rapporten

 

Barnens röster 2016

För att låta barn och unga vi möter utvärdera Barnrättsbyråns arbete på ett strukturerat sätt har vi nu producerat vår första utvärderingsrapport. Detta har gjorts i samarbete med Reach for Change och Stockholms universitet. Vår målsättning är att vi från och med nu ska sammanställa en sådan rapport varje år. Själva enkät studien och intervjuerna är utförda av en extern resurs, Elin Nelly, socionom.

Se rapporten

 

Barnrättsbyrån 2012-2013 En svensk pilotverksamhet ur juridiskt och socialt perspektiv.

Hösten 2011 öppnades dörrarna till Barnrättsbyrån och barnen och ungdomarna hittade hit direkt. Ibland viskar vi i deras öra så att de kan höja sina röster, ibland höjer vi rösten så att de ska slippa. Så var det när vi startade och så är det nu. Vi rör oss framåt. Tror vi. Vi behöver ständigt utvärdera vårt arbete så vi frågade forskarna: vad håller vi på med egentligen? Här kan du läsa resultatet.

Se rapporten

 

De oönskade

”De oönskade ” är en rapport om hur svenska myndigheter arbetar med gruppen ensamkommande barn och ungdomar från Marocko. I rapporten intervjuas bland annat myndighetspersonal från polisen, Migrationsverket och socialtjänsten. Rapporten fokuserar på det limbo som dessa unga hamnar i när de får avslag på sina asylansökningar och ska utvisas. Eftersom de inte får stanna i Sverige men samtidigt inte kan återvända hem tvingas många ut i utsatthet.

Se rapporten

 

Årsredovisning 2015

Se rapporten