STÖTTA OSS I KAMPEN FÖR BARNS RÄTTIGHETER

Det fattas en maska i skyddsnätet för barn och unga och det vill vi förändra. Vi vill att alla barn ska ha tillgång till en barnrättsbyrå när de behöver. Där är vi inte ännu. Vi är en liten organisation och vi behöver vara många som hjälper till.

Barnrättsbyrån är helt beroende av insamlade medel för att överleva. Det är tack vare stödet från våra samarbetspartners, gåvogivare och finansiärer som vi kan fortsätta stötta enskilda barn och unga och arbeta för ett samhälle där barns rättigheter tas på allvar. Det finns olika att stötta Barnrättsbyrån, både som privatperson, företag eller stiftelse. Alla bidrag är värdefulla!

90-konto
Barnrättsbyrån innehar 90-konto som granskas av Svensk Insamlingskontroll vilket är en garanti för att organisationens intäkter används så effektivt som möjligt. För att bli godkänd som 90-kontoinnehavare krävs att organisationen använder minst 75 % av de totala intäkterna till ändamålet och högst 25 % till insamling och administration. Du kan läsa mer om 90-konto på Svensk Insamlingskontrolls hemsida.

Företagssamarbeten
Är du eller ditt företag intresserad av ett samarbete? Kontakta Generalsekreterare Elin Wernquist på 072 – 565 33 46 eller skicka ett mejl till elin@barnrattsbyran.se.

Varje krona räknas
Vill du göra en direktdonation?

Swish: 9006800
Bankgiro: 900-6800
Plusgiro: 900680-0

 

Varmt tack för ditt stöd!

Barnrättsbyråns viktiga arbete är möjligt tack vare våra fantastiska samarbetspartners och sponsorer. Sedan start har vi fått stöd av en mängd olika stiftelser, organisationer och företag. Några av dem som gjort det möjligt:

Albert France-Lanord Architects • Allmänna Arvsfonden • Axel Alms stiftelse • Bon Relations • Child 10  • Ella Dillén Tombs • Elin Nelly • Fotograf Christian Gustavsson • Gulled • Gålöstiftelsen • Hertz Sverige  • Hugo Stenbecks Stiftelse • Lumen Behavior • Nacka Kommun • Peter Leander • Prins Gustav Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond • Reach for Change • Stiftelsen Allmänna Barnhuset • Stiftelsen Einar Belvén • Stiftelsen Konung Oscar II:s och Drottning Sophias Guldbröllopsminne • Stockholms stad • Socialstyrelsen • Folkhälsomyndigheten • Toontrack Music • Vitamin Well • World Childhood Foundation • Yawama of Sweden • Senab • Köksbaren • Afroart • Nolia • Ankis Tyg & Sy • Stiftelsen Oscar Hirschs minne • Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne • Ångtvättbilen •