Stöd oss i kampen för barns rättigheter

Det fattas en maska i skyddsnätet för barn och unga och det vill vi förändra. Vi vill att alla barn ska ha tillgång till en barnrättsbyrå när de behöver. Där är vi inte ännu.

Vi är en liten organisation och vi behöver vara många som hjälper till. Barnrättsbyrån är helt beroende av insamlade medel för att överleva. Det är tack vare stödet från våra samarbetspartners, gåvogivare och finansiärer som vi kan fortsätta stötta enskilda barn och unga och arbeta för ett samhälle där barns rättigheter tas på allvar. Det finns olika att stötta Barnrättsbyrån, både som privatperson, företag eller stiftelse. Alla bidrag är värdefulla!

Är du eller ditt företag intresserad av ett samarbete?
Kontakta vår grundare Ida Hellrup på 072-565 33 16 eller skicka ett mejl till ida@barnrattsbyran.se

Kontakta Ida

Direktdonationer för dig som privatperson

Hjälp oss stå på barns sida!

Stöd barns rättigheter!

Ge barn en ny chans!

Samarbetspartners

Barnrättsbyråns viktiga arbete är möjligt tack vare våra fantastiska samarbetspartners och sponsorer. Sedan start har vi fått stöd av en mängd olika stiftelser, organisationer och företag. Stort tack för ert stöd och engagemang.