Ge en engångsgåva

Inget barn ska behöva kämpa ensamt. Tillsammans med dig kan vi se till att fler barn i svåra livssituationer får rätt till den hjälp de behöver. Ge din engångsgåva idag och bidra till en ljusare framtid för utsatta barn och unga i vårt samhälle.

Välj belopp

100 kr

150 kr

200 kr

Ange belopp

Var god välj ett av alternativen

Vart går pengarna?

Barnrättsbyrån kämpar för barns rättigheter i Sverige. De barn och unga vi hjälper lever ofta i utsatta livssituationer på olika sätt.

Ditt stöd kommer att göra det möjligt för oss att: 

  • Stötta barn som fallit mellan samhällets stolar
  • Hjälpa barn i allt ifrån att få till en fungerande skolgång, att skyddas från våld eller att göra sin röst hörd
  • Ge barn och unga i utsatta situationer stöd och råd i svåra frågor som rör rättigheter och juridik.
  • Hjälpa barn och unga att förstå vilka rättigheter de har och vara ett stöd i kontakten med olika myndigheter.
  • Hjälpa barn och unga att driva sina rättigheter utifrån barnkonventionen, med målet att förbättra situationen för fler barn i Sverige