Barnrättsbyrån finns här för dig

Är du 0-21 år, från Stockholm- eller Umeåområdet, och behöver hjälp av oss på Barnrättsbyrån? Hör av dig till oss! 

Det kan exempelvis handla om:

 • du har problem hemma och vet inte vart du ska vända dig
 • du har fått ett beslut från Migrationsverket som du inte förstår
 • du bor på HVB eller i familjehem och trivs inte
 • du är HBTQIA+person och blir diskriminerad
 • du har det kämpigt i skolan och får inte rätt hjälp
 • eller något helt annat! 

Människor hör ihop, får problem ihop och löser dem ihop

Så hjälper vi till

När du hör av dig till oss får du prata med någon av våra barnombud. Oftast bokar vi in ett första möte då vi ses och pratar om vårt samarbete och gör en plan för hur vi ska arbeta ihop. Du får gärna ta med dig någon som är viktig för dig! Saker som vi ofta hjälper till med:

 • vara ett stöd i kontakten med myndigheter, ex socialtjänsten
 • förstå sin situation och rättigheter 
 • ansöka om stöd och hjälp
 • stöd i kontakten med det egna nätverket, familj exempelvis
 • följa med på möten
 • förklara krångliga beslut och dokument
 • klaga på beslut från myndigheter
 • eller någonting helt annat! 

Råd och stöd till vuxna

Är du vuxen och har funderingar eller oro kring ett barn? Är du yrkesverksam och har frågor om enskilda barns rättigheter? Då kan du vända dig till oss för råd och stöd.

Kontakta oss!

Stockholm

08-150 222
Hornsgatan 83
117 26 Stockholm

Umeå

090-137 660
Sveagatan 13
903 27 Umeå