Om du är mellan 0 – 21 år och bor i Stockholmsområdet eller i Umeåregionen kan du ge oss ett uppdrag. Vi tar uppdrag som handlar om dina rättigheter. Om du är orolig för en annan ung person i din närhet kan du också kontakta oss.

Du kan mejla, ringa, sms:a eller hälsa på oss. Ibland är vi ute på möten, så det är bra att ringa innan och boka ett möte. Ibland har vi fullt – det betyder att vi inte kan ta emot nya uppdrag. Det beror på att det är fler som frågar efter vår hjälp än vi har möjlighet att ta emot och samtidigt göra ett bra jobb. Om vi har fullt berättar vi det för dig så fort du tar kontakt.

Exempel på situationer när barn och unga kontaktar oss: 

• Du kan inte bo hemma och vet inte vart du ska ta vägen
• Du har fått ett beslut från Migrationsverket som du inte förstår
• Du blir illa behandlad i skolan och de vuxna lyssnar inte
• Du bor på HVB eller i familjehem och trivs inte
• Du identifierar dig som HBTQI-person och blir diskriminerad
• Du har blivit utsatt för sexuella övergrepp och vill ha hjälp

Du hittar alla kontaktuppgifter till oss under fliken ”kontakt” högst upp till höger på sidan. Bor du i Stockholmsområdet kan du ringa till vår växel på tel. 08-150 222 och bor du i Umeå kan du ringa på nummer 090-137 660. Växeln har öppet måndag-fredag kl 9-16. 

När du kommer till oss får du hjälp och stöd att berätta din historia. Det kan handla om hur du har det, om saker som hänt dig och vad du tänker att du behöver hjälp med. Vi utforskar det tillsammans med dig. På så sätt kommer vi fram till hur du vill att vi ska hjälpa dig. 

Oftast får du träffa två av oss som jobbar här. Vi är bra på att lyssna på barn och unga som har det svårt. Vi vet massor om vilken hjälp du har rätt till och vart man vänder sig för att få den hjälpen.

1. Lyssna på

När du kommer till oss får du berätta din historia. Du får berätta så mycket eller lite som du vill. Det är vårt jobb att lyssna på dig och tro på det du berättar.

2. Formulera uppdrag

När vi tillsammans har en bild av din situation, pratar vi om vilken hjälp du tror du behöver. Om du vill att vi ska hjälpa dig formulerar vi ett uppdrag som du ger till oss.

3. Agera

När vi fått veta vad du behöver få hjälp sätter vi igång. Då agerar vi. Vi pratar, skriver, ringer och följer med dig på möten. Vi gör det som behövs. Alltid ihop med dig.

4. Sprida

Det som du och andra barn och unga berättar för oss är superviktig kunskap som vi använder för att göra samhället bättre. Vi letar upp dom som har makt att bestämma och berättar för dom vad vi har lärt oss från er. På det sättet kämpar vi tillsammans med er för alla barns rättigheter.

Det man berättar för oss berättar vi inte vidare om du inte vill. Men om vi blir oroliga för dig och vi tror att du behöver mer hjälp än vi kan ge själva, kommer vi överens med dig om hur vi ska prata med t.ex. socialtjänsten.

Barnrättsbyrån Stockholm

Barnrättsbyrån Umeå