Barnens röster 2018 – Stockholm

Skrivet av wilson, 25 juni, 2020

En utvärderingsrapport om Barnrättsbyråns arbete i Stockholm 2018. Utvärderingen är utförd av fil.dr i socialt arbete, Karin Röbäck de Souza, på uppdrag av Barnrättsbyrån. Utvärderingens syfte är att låta de barn och unga som haft kontakt med Barnrättsbyrån berätta om sin upplevelse.

Ladda ner