”…och jag kunde inte andas” – en granskning av våld mot barn på de statliga ungdomshemmen

Skrivet av Barnrättsbyrån, 27 oktober, 2021

En ny rapport från Barnrättsbyrån visar att barn på statliga ungdomshem (SiS) utsätts för systematisk och omfattande våldsanvändning av personal i samband med avskiljningar – SiS särskilda befogenhet att isolera barn. Våldet riktas främst mot de yngsta flickorna och barn med funktionsnedsättningar och kan i stor utsträckning vara olagligt.

Ta del av rapporten genom att klicka på ”ladda ner” här nedan. foto: Sven Blume 

Ladda ner