Uppföljande granskning: Avskiljningar, våld och missförhållanden inom SiS ungdomsvård 2023

Skrivet av Barnrättsbyrån, 4 april, 2024

Denna årliga uppföljning handlar om våld, övergrepp och missförhållanden inom SiS ungdomsvård 2023. Granskningen bygger på SiS interna statistik och rapporter, klagomål från placerade barn, kritik som framförts av tillsynsmyndigheterna och mediala rapporteringar.

Ladda ner