Uppföljningsrapport gällande missförhållanden på SiS 2021

Skrivet av Barnrättsbyrån, 11 maj, 2022

Ny rapport där vi följt upp SiS statistik över avskiljningar, klagomål från barn och beslut från IVO, JO:s beslut gällande fyra ungdomshem och SiS årsredovisning.

Ladda ner