hero bild

Tillgång till en hjälpsam psykiatri
– en livsviktig rättighetsfråga

Det har under många år rapporterats om brister inom barn- och ungdomspsykiatrin i Västerbotten. Det har handlat både om att barn och unga inte får tillgång till vård men också att vården i sig inte varit bra. Barn som Barnrättsbyrån i Umeå haft kontakt med vittnar bland annat om dåligt bemötande från personal, användning av tvång och en vård som faktiskt inte hjälper.

Att barn och unga som mår dåligt får tillgång till en fungerande psykiatri är en livsviktig rättighetsfråga. Barn har rätt att känna sig respekterade, bli lyssnade på och ha inflytande över sin vård. Det har under åren debatterats flitigt i media kring Barn- och ungdomspsykiatrin i Umeå, men barn och ungas egna röster har lyst med sin frånvaro. Detta vill vi göra någonting åt!

Barnrättsbyrån Umeå bjuder därför in barn och unga i Västerbotten till att dela med sig av sina erfarenheter från BUP.  Här på denna sida kan du dela din berättelse anonymt. Vår förhoppning är att vi, tillsammans med barn och unga, kan bidra till en positiv förändring.

Dela dina erfarenheter från BUP Västerbotten

Vi vill gärna samla in barn och ungas erfarenheter från BUP i Västerbotten. Här har du möjlighet att dela din berättelse anonymt. Vi kommer sedan att använda berättelserna för att påverka de som har makt att bestämma över hur BUP drivs.

Är du i behov av stöd och hjälp just nu? Då kan du höra av dig till oss till vår mottagning på 090-13 76 60 eller mejla oss på umea@barnrattsbyran.se. 

Din berättelse:

Tidigare aktiviteter

Öppet Hus på Barnrättsbyrån i Umeå

När: Tisdagen 27 september, kl. 15:00 – 19:00
Var: Sveagatan 13, Umeå

Barnrättsbyrån bjuder in till Öppet Hus för dig med erfarenheter av BUP Västerbotten. Syftet med dagen är ge utrymme för barn och unga att dela med sig av sina erfarenheter och prata med oss om hur vi kan påverka för förändring.  

Vi har bjudit in Hanna Larsson, grundare av föreningen Psynlighet, som har egna erfarenheter av BUP och tvångsvård. Idag pluggar Hanna till läkare och kämpar för att psykiatrin ska bli bättre för barn. 

Program:
Kl. 15 – Barnrättsbyrån inleder och berättar om det arbete som påbörjats kring insamlandet av barn och ungas egna erfarenheter
Kl. 16 – Samtal med Hanna från föreningen Psynlighet 
Kl. 17-19 – Öppet samtal mellan besökare, Barnrättsbyrån och Hanna – möjlighet att dela med sig av erfarenheter.  

Det finns inga krav på dig som kommer till oss, det är okej att komma och bara lyssna. Du bestämmer på vilket sätt du är bekväm att dela dina erfarenheter – vi anpassar oss utifrån det du behöver och önskar! Vi bjuder också på pizza, dryck och kaffe/te! Du kan självklart ta med en vän eller annan trygg person. 

Är du nyfiken eller har frågor? Hör av dig till oss:
Jenny Emilsson Hedman, barnombud
jenny@barnrattsbyran.se
072 5650018