hero bild

Vårt arbete med barn och unga

Barnrättsbyrån arbetar på uppdrag av barn och unga upp till 21 år och hjälper till i alla frågor som rör barns rättigheter.

De barn och unga som vänder sig till Barnrättsbyrån lever ofta i utsatta livssituationer. Ofta vill de ha hjälp att förstå sin situation, vilka rättigheter de har och få stöd i kontakten med myndigheter. Och kanske viktigast av allt – någon som lyssnar och tar dem på allvar i en mycket svår situation. Tillsammans med barnet formulerar vi ett uppdrag som de ger till oss. Sedan sätter vi igång och agerar – det kan innebära många olika saker. Det viktigaste är att vi gör allt ihop med barnet och ingenting över deras huvuden.

Vårt uppdragsarbete är indelat i tre steg:

Lyssna

Lyssna

När ett barn hör av sig till oss får det berätta sin historia. Det är vårt jobb att lyssna, och tro på, det barnet berättar. Det är barnets berättelse som står i fokus.
Formulera

Formulera


När vi tillsammans har en bild av situationen, pratar vi om vilken hjälp barnet behöver – och om hen vill att vi ska hjälpa till. Om barnet önskar vår hjälp formulerar vi ett uppdrag som barnet ger till oss.
Agera

Agera


När vi fått veta vad barnet behöver hjälp med sätter vi igång. Då agerar vi. Vi pratar, skriver, ringer och följer med på möten. Vi gör det som behövs. Alltid tillsammans med barnet.

Till dig som vuxen

Ibland är det föräldrar eller andra anhöriga som hör av sig till oss – det går också jättebra! För att vi ska kunna agera behöver vi alltid ett uppdrag direkt från ett barn. Om det handlar om väldigt små barn, är det viktigt att det finns en tydlig rättighetsfråga att utgå ifrån. Vi arbetar inte på uppdrag av vuxna i deras egna bekymmer eller konflikter.

Barnkonventionen blir lag

Nu är barnkonventionen lag. Det innebär en viktigt milstolpe för barns rättigheter i Sverige, men ett stort arbete återstår. Vi står mitt i en viktig och avgörande tid då den nya barnrättslagen ska bli verklighet för Sveriges barn.

Hur lagen kommer att användas av våra myndigheter och tolkas av domstolarna vet vi inte ännu. Stort utrymme har lämnats åt rättstillämparen och det enskilda fallet, hur det tolkas och döms, kommer att få en avgörande roll vilken betydelse barnkonventionen som lag får i praktiken.

Därför kommer Barnrättsbyrån de kommande åren utveckla vårt juridiska arbete och finnas där för de barn och unga som behöver få sin sak prövad. Genom de individuella uppdragen och dess prövningar, hoppas vi vi kunna påverka för en större grupp barn med målet att även deras livsvillkor förbättras.

Har du funderingar barnkonventionen eller en viktigt prövning som behöver komma till stånd?
Hör av dig till oss ida@barnrattsbyran.se