hero bild

Vårt arbete på pränt

För att kunna sprida vårt arbete och våra barns röster behöver de skrivas ner. Här här vi samlat allt vårt tryckta material, såsom utvärderingar, årsredovisning och rapporter.

Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll

En folder med information om barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll som handlar om hur barn ska kunna hävda sina rättigheter. Foldern är framtagen tillsammans BRIS, Rädda Barnen, UNICEF […]

Ladda ner

Barnens röster 2018 – Stockholm

En utvärderingsrapport om Barnrättsbyråns arbete i Stockholm 2018. Utvärderingen är utförd av fil.dr i socialt arbete, Karin Röbäck de Souza, på uppdrag av Barnrättsbyrån. Utvärderingens syfte […]

Ladda ner