Här kan du läsa och ladda ner Barnrättsbyråns senaste publikationer och rapporter.

Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll

En folder med information om barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll som handlar om hur barn ska kunna hävda sina rättigheter. Foldern är framtagen tillsammans BRIS, Rädda Barnen, UNICEF Sverige, ECPAT, Synskadades riksförbund och Nätverket för Barnkonventionen.
Läs foldern

Barnens röster 2018 - Stockholm

En utvärderingsrapport om Barnrättsbyråns arbete i Stockholm 2018. Utvärderingen är utförd av fil.dr i socialt arbete, Karin Röbäck de Souza, på uppdrag av Barnrättsbyrån. Utvärderingens syfte är att låta de barn och unga som haft kontakt med Barnrättsbyrån berätta om sin upplevelse.
Läs utvärderingen

Barnens röster 2018 - Umeå

En utvärderingsrapport om Barnrättsbyråns arbete i Umeå 2018. Utvärderingen är utförd av socionom Sara Wikman på uppdrag av Barnrättsbyrån. Utvärderingens syfte är att låta de barn och unga som haft kontakt med Barnrättsbyrån under året berätta om sin upplevelse.
Läs utvärderingen

Årsredovisning 2018

Vår årsredovisning för 2018 som beskriver vårt fjärde verksamhetsår och även året vi startade vår verksamhet i Umeå.
Läs årsredovisningen

Practical guidance on preventing and responding to trafficking and disappearances of children in migration

Handbook to stimulate practices on how to better cooperate in prevention, response and after care of missing children.
Read the handbook

Towards a more efficient cooperation across borders for the protection of children in migration from trafficking and exploitation

Report on multi-agency practical simulations on fictional cases in Belgium, France, Greece, Italy, The United Kingdom and Sweden.
Read the report

We are on your side!

A folder with information about Barnrättsbyrån in English. Feel free to download and share.
Read the folder

Vi står på din sida!

En informationsbroschyr om Barnrättsbyrån på svenska att ladda ner och sprida vidare.
Läs broschyren

Årsredovisning 2017

Vår årsredovisning för 2017 som beskriver vårt tredje verksamhetsår.
Läs årsredovisningen

Sveket - En rapport om hur Sverige vände ryggen till de ensamkommande

Sveket är en rapport som visar på hur Sverige sedan hösten 2015 systematiskt nedmonterat många av de lagar och skyddssystem som påverkar unga ensamkommande. Rapporten fokuserar på den extrema utsatthet som kommit att bli ett resultat av de senaste årens signalpolitik.
Läs Sveket

Barnens röster - En utvärdering av Barnrättsbyrån arbete med barn och unga 2017

En utvärderingsrapport om Barnrättsbyråns arbete 2017. Rapporten är gjord av jurist Li Melander i samarbete med Reach for Change. Utvärderingens syfte är att låta de barn och unga som haft kontakt med Barnrättsbyrån under året berätta om sin upplevelse.
Läs utvärderingen

Barnrättsbyrån - en programförklaring (2017)

Vårt hjärta, vårt manifest – Barnrättsbyråns programförklaring beskriver varför vi behövs, ideologi och vårt arbetssätt. Ett nedslag i organsationens ständiga utveckling.
Läs programförklaringen

Årsredovisning 2016

Vår årsredovisning från vårt andra verksamhetsår - året då vi gick från två till sju medarbetare på plats!
Läs årsredovisningen

Barnens röster - En utvärdering av Barnrättsbyrån arbete med barn och unga 2016

Utvärdering av Barnrättsbyråns arbete 2016 där de barn och unga vi arbetat på uppdrag av under året intervjuas om sin upplevelse av Barnrättsbyrån och den hjälp de fick.
Läs utvärderingen

De oönskade - En rapport om de ensamkommande marockanska barnen i Sverige (2016)

Vår påverkansrapport från 2016 som belyser situationen för de nordafrikanska barn och unga som lever på gatan i Sverige.
Läs rapporten

Årsredovisning 2015

Vår första årsredovisning! Den beskriver vårt första verksamhetsår i egen regi.
Läs årsredovisningen

Barnrättsbyråns stadgar

Här finns Barnrättsbyråns stadgar.
Läs stadgarna

En svensk pilotverksamhet ur juridiskt och socialt perspektiv (2015)

Första utvärderingen som genomfördes på Barnrättsbyråns arbete 2012-2013, av Emilia Forsell, Lill Tove Kappfjell-Li och Johanna Schiratzki. Ett samarbete mellan Ersta Sköndal högskola och Stockholms universitet.
Läs rapporten
  • "De var intresserade, tog mig på allvar och ifrågasatte mig inte.”

  • ”Man vet att dom alltid ställer upp. Det spelar ingen roll vad det är.”

  • ”Att veta att man inte är ensam, att man har folk som bryr sig, det är också viktigt.”

  • "De är pedagogiska och förklarar långsamt. Du vet, ibland är reglerna skrivna med ett svårt språk och så…”

  • ”Vi kämpade ihop, med Barnrättsbyrån var jag inte ensam.”