Barnrättsbyrån verkar för att barn och unga ska få rätt hjälp av samhället. Vi erbjuder stöd, råd och praktisk hjälp i frågor som rör deras rättigheter.

Alla barn och unga upp till 21 år är välkomna att vända sig till oss. Vi har medvetet valt att inte ha någon närmare beskrivning av målgruppen än att man på något sätt har bekymmer med sina rättigheter och vill ha hjälp. Anledningen till att vi även finns till för ungdomar upp till 21 år är den skarpa gräns som samhället har satt upp vid 18-årsdagen. En gräns som kan innebära drastiska skillnader i vilken hjälp man har rätt till, ofta i en mycket känslig tid i livet. Detta gäller inte minst för ungdomar som har sökt asyl, är placerade eller behöver hjälp av psykiatrin.

Barnrättsbyråns kärna är arbetet med de barn och ungdomar vi får förtroende att arbeta på uppdrag av. Bara barn och unga kan ge oss ett uppdrag, även om barnen kommer i kontakt med oss på många olika sätt. När det gäller små barn, som inte själva kan formulera ett uppdrag, blir det ofta av naturliga skäl mycket kontakt med föräldrar eller andra omsorgs- personer. I de fallen är det viktigt att vi har fokus på barnets rättigheter, exempelvis rätten till förskola, rätten till tak över huvudet eller rätten att bli skyddad mot våld. Vi driver alltså inte en förälders åsikt eller önskan (som inte grundar sig i rättigheter).

Barnrättsbyrån Stockholm

Barnrättsbyrån Umeå

  • "De var intresserade, tog mig på allvar och ifrågasatte mig inte.”

  • ”Man vet att dom alltid ställer upp. Det spelar ingen roll vad det är.”

  • ”Att veta att man inte är ensam, att man har folk som bryr sig, det är också viktigt.”

  • "De är pedagogiska och förklarar långsamt. Du vet, ibland är reglerna skrivna med ett svårt språk och så…”

  • ”Vi kämpade ihop, med Barnrättsbyrån var jag inte ensam.”