hero bild

Vi kämpar för barns rättigheter i Sverige

Barnrättsbyrån kämpar för att barn och unga ska tas på allvar och få rätt hjälp av samhället. Det gör vi genom att erbjuda socialt och juridiskt stöd, råd och praktisk hjälp i frågor som rör alla barns rättigheter.

Vår resa

Barnrättsbyrån startades som en reaktion på barns begränsade möjligheter att själva hävda sina rättigheter i Sverige. Vi hade en vision om att det behövdes en ny typ av verksamhet, utan stuprör eller krav på att passa in i en målgrupp. En verksamhet där barnen inte ses som bärare av problem, utan där fokus ligger på att lösa de problem barnen stöter på i sin strävan att leva ett gott liv. Där barn och unga får hjälp som utgår från deras egna idéer om vad de vill och behöver. 2011 startades Barnrättsbyrån som ett projekt inom ramen för Ersta diakoni och 2015 grundade medarbetarna den egna organisationen Barnrättsbyrån som sedan dess vuxit i stadig takt. Idag finns vi i Stockholm och Umeå och har ett tvärprofessionellt team bestående av socionomer, jurister, beteendevetare och statsvetare, alla med gedigen erfarenhet av att möta barn inom myndighet och ideell sektor. Vår kompromisslösa barnsyn utgår från att vi tycker om alla barn vi möter, vi tror på dem och tänker att barn gör rätt om de kan.

Vår ideologiska grund

Vi tror på barn

Vi tror på barn

Vi har bestämt oss för att tro på de barn vi möter, att de berättar vad de kan och det vi förtjänar att höra. Vi lovar att ta emot berättelsen, värdesätta den och bekräfta den.
Vi tycker om barn

Vi tycker om barn

Att tycka om barn handlar för oss om ansvar. Vi tror att varma relationer som präglas av tillit och förtroende stärker barnen och att det är vårt ansvar att lägga grunden för relationen.
Barn gör rätt om de kan

Barn gör rätt om de kan

Vi har valt att tänka att alla barn vill ha det fint i livet. När det inte blir så, är det vår uppgift att tillsammans med barnet utforska vilka hinder som uppstått.
Grafik citattecken

Inget barn ska behöva kämpa ensamt

Vår organisation

Barnrättsbyrån är en ideell förening som startade 2015 och idag har kontor i Stockholm och Umeå. Vi är en professionell organisation och använder oss inte av volontärer. Vi har kollektivavtal, är medlemmar i Giva och har 90-konto.

För att vara utrustade för uppgiften vill vi skapa en organisation som främjar trygghet och mod. Vi arbetar med en av samhällets viktigaste och ibland tyngsta frågor – att motverka att barn och unga far illa och får sina rättigheter kränkta. För att vara rustade för uppgiften vill vi skapa en organisation som främjar trygghet och mod.

Här är våra ledord för vår arbetsmiljö:

  • Vi har en grupp där vi får vara de vi är. Vi är glada och ledsna tillsammans och har en gemensam förståelse för att, precis som för de barn vi möter, livet inte alltid är så lätt – inte heller för oss. Vi kan skratta tillsammans, i och utanför våra uppdrag.
  • Vi hjälps åt och unnar varandra framgång. Vi delar med oss av vår kunskap och tar hjälp av varandra – ensam är inte stark, tillsammans blir vi klokare.
  • Vi pratar om varandra med varandra. Vi har alla ett ansvar att sätta ord på problem som uppstår och prata om dem det berör på ett schysst sätt.
  • Vi har tålamod med varandra, inklusive med chefer. Vi är alla i en lärande process, utan facit och gör alla fel ibland. Det är ok. Det är till och med bra.
  • Barnrättsbyrån drivs med ett ledarskap som präglas av tillit och förtroende. Ledarna har alltid ansvar men inte alla svar. Ledarna stödjer, vägleder och när det behövs – bestämmer. Ledarna är ödmjuka inför det svåra uppdraget, öppna med sin sårbarhet och vågar misslyckas öppet.
  • Vi har regelbunden handledning och med möjlighet till egen terapi på arbetstid. Barnrättsbyrån har kollektivavtal och en transparent lönetrappa.

Vår styrelse

Johan Lindahl, Seniorkonsult på Westander, specialiserad på opinionsbildning och kriskommunikation. Magisterexamen i global hälsa från Karolinska Institutet med inriktning på barns rättigheter.

Louise Dane, jurist på Asylrättscentrum, doktor i offentlig rätt. Disputerade med en avhandling som handlar om barnrätt och migrationsrätt.

Kajsa Korsgren, tf ekonomichef RFSU, civilekonom med erfarenhet från både näringsliv och ideell sektor.

Agneta Widerståhl, jurist, f.d vice stadsjurist och barnombudsman i Stockholms stad

Valberedning: Elin Wernquist, elin@barnrattsbyran.se, 072-565 33 46, Ida Hellrup, ida@barnrattsbyran.se, 072-565 33 16

Styrande dokument

Arbetsordning | DelegationsordningFinansierings- och insamlingspolicyIntegritetspolicyStadgar | Uppförandekod | Årsmötesprotokoll 2023 (signerat)