hero bild

Barnrättsbyrån Sveriges integritetspolicy

– så här hanterar vi dina personuppgifter

Barnrättsbyrån Sveriges integritetspolicy
– så här hanterar vi dina personuppgifter

Inledning
Det är jätteviktigt att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Barnrättsbyrån. I det här dokumentet beskriver vi hur vi ser till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med rådande lagstiftning och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till info@barnrattsbyran.se.

Personuppgiftsansvarig
Barnrättsbyrån Sverige, Hornsgatan 83, 117 26 Stockholm. Org. nummer: 802490–6771. Barnrättsbyrån Sverige är personuppgiftsansvariga för organisationens behandling av personuppgifter.

När samlar Barnrättsbyrån Sverige in dina personuppgifter?
Barnrättsbyrån Sverige arbetar för att alla barn ska få tillgång till sina rättigheter. Det gör vi framförallt genom uppdragsarbete med enskilda barn och unga och genom påverkansarbete. All data som kan komma att samlas in används för att tillhandahålla, utföra och förbättra vårt arbete med barn och unga.

Barnrättsbyrån Sverige kan komma att samla in dina personuppgifter:

– När du kontaktar oss och vill ha hjälp
– När du kontaktar oss via e-post, telefon eller i sociala medier
– När du anmäler dig eller deltar på event/seminarium som anordnas av oss
– När du ger en gåva till oss, oavsett betal- eller gåvokanal
– När du blir månadsgivare via autogiro
– När du är kontaktperson vid ett företag eller stiftelse som ger en gåva eller är samarbetspartner med oss
– När du söker jobb, praktik eller styrelseuppdrag hos oss
– När du har en professionell relation med oss, t.ex. samarbetspartner, journalist eller politiker
– När du blir medlem i föreningen

I vårt dagliga uppdragsarbete med barn och unga kan personuppgifter behöva behandlas, t.ex. om vi behöver kontakta dig som ungdom, dig som är yrkesverksam inom vårt verksamhetsområde, om du tillhör ett barn eller ungdomsnätverk eller om du deltar i vår verksamhet på annat sätt.

Barnrättsbyrån Sverige kan också samla in personuppgifter om dig när du ansöker om jobb, praktik eller styrelseuppdrag hos oss eller när du ger oss en gåva eller på annat sätt samarbetar med oss.

Personuppgifter kan också komma att samlas in om det är nödvändigt för att (a) tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet eller (b) tillvarata Barnrättsbyrån Sveriges rättsliga intressen.

Vilken information samlar vi in?
De personuppgifter vi kan komma att behandla är i första hand information om namn, personnummer och kontaktuppgifter till dig, eller vid uppdragsarbete, en anhörig eller annan viktig vuxen, t.ex. telefonnummer, adress och e-postadress. Om du skänker en gåva till Barnrättsbyrån Sverige kan information om transaktionen att behandlas. När du ansöker om ett jobb hos oss kan även information om dina meriter komma att samlas in. För att du ska kunna arbeta eller göra praktik hos oss kommer du behöva uppvisa utdrag från polisens belastningsregister.

Barnrättsbyrån Sverige sparar informationen så länge det är nödvändigt för att utföra det uppdrag du har gett oss godkännande till. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen. 

Vad använder vi uppgifterna till?
De personuppgifter Barnrättsbyrån Sverige samlar in kan komma att registreras i en databas. Personuppgifterna används enligt följande ändamål:

Uppdragsarbete & administration
För att bedriva vår verksamhet kan vi komma att använda personuppgifter i vår dagliga verksamhet.  Detta för att t.ex. kunna upprätthålla kontakten med dig som kontaktat oss, eller i uppdragsarbete för att kunna utföra det uppdrag du som barn eller ungdom har bett oss om, där kan vi även föra minnesanteckningar om vad vi kommit överens om eller eventuella planer framåt exempelvis. Vi kan även behöva använda personuppgifter för att kunna kontakta dig som arbetar inom vårt verksamhetsområde eller för att kunna upprätta protokoll från möten, som referens i fakturor och liknande.

Jobbansökan m.m.
När du ansöker om jobb eller praktik använder Barnrättsbyrån dina personuppgifter endast för det ändamål vilket du lämnat dem, och kan komma att spara intressanta ansökningar även efter det att rekryteringsperioden är över, dock max 2 år. När du är anställd hos Barnrättsbyrån Sverige kommer dina personuppgifter användas för personal- och löneadministration.

Insamling
När du ger en gåva till Barnrättsbyrån sparar vi dina personuppgifter för att tacka för inkomna gåvor eller medlemskap samt för att berätta om vårt arbete och hur insamlade medel används. Vi kan också använda dina personuppgifter för att öka givandet genom att via post eller digitala utskick be om nya gåvor/att bli månadsgivare/att höja autogirobelopp.

Med vilket stöd behandlar vi uppgifterna? (Varför är behandlingen nödvändig)

För all behandling av personuppgifter måste det finnas en rättslig grund. Barnrättsbyrån Sverige använder följande lagliga grunder som stöd för vår behandling:

För uppdragsarbete med barn och unga använder vi oss av de rättsliga grunderna samtycke, uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse och berättigat intresse.

För uppdatering och marknadsföring använder vi oss av de rättsliga grunderna uppfyllande av avtal, berättigat intresse samt rättslig förpliktelse.

För jobbansökningar och liknande använder vi oss av berättigat intresse samt i vissa fall samtycke och rättslig förpliktelse.

När det gäller administration och vår dagliga verksamhet använder vi oss av berättigat intresse, rättslig förpliktelse, uppfyllande av avtal samt samtycke.

Vem lämnar vi uppgifterna till?
Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga, legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Myndigheter
Vi kan komma att lämna ut information till myndigheter så som socialtjänsten, Migrationsverket, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har samtyckt till att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information till socialtjänsten är om du är under 18 år och vi är oroliga för dig.

Leverantörer och underleverantörer
Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer och underleverantörer så som tryckerier och IT-leverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och om vi har ditt samtycke för andra syften som framgår i denna policy.

Vad vi INTE kommer att göra med din data
Vi kommer aldrig att sälja eller hyra dina personuppgifter till tredje part.

Var behandlas dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. I det fall våra leverantörer och underleverantörer behandlar dina uppgifter EU/EES upprätthåller de samma skyddsnivå som inom EU/EES.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Du har rätt att få tillgång till din data
Du har alltid rätt att få veta vilka uppgifter vi har sparat om dig.

Rätt till rättelse
Om du tycker att något är konstigt eller fel har du alltid rätt att ändra informationen vi har sparat om dig.

Rätt att bli raderad (”rätten att bli glömd”)
Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter om datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Ibland kan det dock finnas legala skyldigheter som gör att vi inte kan radera delar av din data direkt. Om det är så kommer vi berätta det för dig.

Återkalla ett samtycke
Om vi behandlar dina personuppgifter för att du har lämnat ett samtycke till oss, har du alltid rätt att ändra dig och återkalla samtycket.

Berättigat intresse
I de fall vi använder berättigat intresse som grund för att behandla dina uppgifter har du rätt att invända mot behandlingen.

Barns personuppgifter
Barnrättsbyrån Sverige kan komma att samla in personuppgifter från barn som är under 18 år, om barnet vi arbetar på uppdrag av är under 18 år. Vi strävar efter att alltid göra det med vårdnadshavares godkännande. Om du är förälder eller vårdnadshavare till ett barn under 16 år som har lämnat personuppgifter till oss kan du kontakta oss om du vill få information om, ändra eller radera personuppgifterna.

Om cookies
En cookie är en mindre textfil som innehåller information som lagras på din dator. Barnrättsbyrån använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur vår webbplats används. Framförallt använder vi cookies för att samla in statistik om användarnas besök. Om du inte vill ha cookies kan du ta bort den funktionen i inställningarna för din webbläsare. Information om hur du kan stänga av cookies hittar du i instruktionerna till din webbläsare. Att stänga av cookies kan dock innebära webbplatsens funktionalitet begränsas.

Kontaktinformation till Barnrättsbyrån Sverige
Har du frågor om Barnrättsbyrån Sveriges behandling av personuppgifter kan du höra av dig till oss genom att skicka ett mail till: info@barnrattsbyran.se.