Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll

Skrivet av wilson, 25 juni, 2020

En folder med information om barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll som handlar om hur barn ska kunna hävda sina rättigheter. Foldern är framtagen tillsammans BRIS, Rädda Barnen, UNICEF Sverige, ECPAT, Synskadades riksförbund och Nätverket för Barnkonventionen.

Ladda ner