Uppföljningsrapport gällande missförhållanden på SiS 2022

Skrivet av Barnrättsbyrån, 5 mars, 2023

Ny årlig uppföljning av missförhållanden på SiS. Vi följt upp SiS statistik från 2022 över avskiljningar, klagomål från barn och beslut från IVO och JO.

Ladda ner