hero bild

Vårt arbete på pränt

För att kunna sprida vårt arbete och våra barns röster behöver de skrivas ner. Här här vi samlat allt vårt tryckta material, såsom utvärderingar, årsredovisning och rapporter.

Barnens röster 2018 – Stockholm

En utvärderingsrapport om Barnrättsbyråns arbete i Stockholm 2018. Utvärderingen är utförd av fil.dr i socialt arbete, Karin Röbäck de Souza, på uppdrag av Barnrättsbyrån. Utvärderingens syfte […]

Ladda ner

Barnens röster 2018 – Umeå

En utvärderingsrapport om Barnrättsbyråns arbete i Umeå 2018. Utvärderingen är utförd av socionom Sara Wikman på uppdrag av Barnrättsbyrån. Utvärderingens syfte är att låta de barn […]

Ladda ner

Årsredovisning 2018

Vår årsredovisning för 2018 som beskriver vårt fjärde verksamhetsår och även året vi startade vår verksamhet i Umeå.

Ladda ner

Årsredovisning 2016

Vår årsredovisning från vårt andra verksamhetsår – året då vi gick från två till sju medarbetare på plats!

Ladda ner