Barnrättsbyrån inleder arbete kring upprättelse för dagens vanvårdade barn och unga

Skrivet av Barnrättsbyrån, 26 juni, 2024

Sedan Barnrättsbyråns start har vi arbetat på uppdrag av barn som utsatts för allvarliga rättighetskränkningar inom samhällsvården. De senaste åren har vi utöver uppdragsarbetet kartlagt våld och sexuella övergrepp inom SiS. Vi kan konstatera att placerade barn utsätts för systematiskt våld och sexuella övergrepp av personal på SiS. Flickor är särskilt utsatta, både gällande användning av den särskilda befogenheten avskiljning och för att utsättas för våld och sexuella övergrepp. SiS har också granskats och kritiserats hårt av samhällets tyngsta organ: JO, IVO, Statskontoret, Riksrevisionen och Barnombudsmannen.

Till viss del har larmrapporterna hörsammats – i februari tillsattes en statlig utredning som ska reformera den statliga barn- och ungdomsvården från grunden. Även andra statliga utredningar har presenterats och tillsatts på området. Det kommer dock att dröja år innan detta leder till faktiskt förändringar för barn och unga som placeras inom samhällsvården.

Det har nu gått över 10 år sedan Vanvårdsutredningen och den efterföljande Upprättelseutredningen presenterades. Trots att talmannen Per Westberg sa ”Aldrig mer!” i talet i Blå Hallen på upprättelseceremonin 2011, kan vi konstatera att barn och unga fortsätter att fara illa inom samhällsvården.

Vanvårdsutredningen tog sikte på upprättelse för barn och unga som for illa inom samhällsvården under 1900-talet. Men om vi nu kan konstatera att både övergrepp och allvarlig försummelse fortgår än idag – hur ska då samhället se till att barn och unga som far illa får upprättelse? En central fråga för oss på Barnrättsbyrån som vi kommer arbeta vidare med framöver.

Självklart börjar vi med barn och ungas röster. Vi har den senaste månaden träffat representanter för Unga röster,  Barnrättsbyråns råd med barn och unga från verksamheten som vill vara med och påverka situationen för andra barn. Vi har träffats både på kontoret i Stockholm och digitalt för att prata om vad upprättelse kan vara för dem.

Unga röster är slående eniga i vad de efterfrågar. De vill bli hörda och tagna på allvar. De önskar en uppriktigt menad ursäkt. Vuxna som vågar ta ansvar för det som gått fel. De efterfrågar en ordentlig tillsyn med individuell klagorätt som leder till faktiskt förändring för andra barn. De vill ha individuell återkoppling och någon som möter upp. Framförallt önskar de förändring, att andra barn inte ska behöva gå igenom samma saker som dem.

Nästa steg i arbetet om upprättelse var att bjuda in till ett extrainsatt Rättsråd, Barnrättsbyråns vägledande tvär-professionella forum som träffas ca 4 gånger per år. Detta för att tillsammans utforska vägar för att driva barns rätt till upprättelse framåt. Med på mötet var representanter för Unga röster, organisationen SIS-tjejer och andra experter som f.d utredaren i Upprättelseutredningen (SOU 2011:9), en barnrättsjurist från Allmänna Barnhuset, en professor i offentlig rätt och barnrätt och sist men inte minst JO.  Det var en otroligt givande eftermiddag där vi tror att de vuxnas föreställningar om vad upprättelse är ibland ställdes på ända, men där det också fanns ett stort gemensamt driv i frågan. Vi tar med oss allas klokskap i vårt fortsatta arbete till hösten tillsammans med Unga röster.

Men först ett stopp i Almedalen på torsdagen den 27 juni där Ida, vår biträdande generalsekreterare ska medverka i ett panelsamtal om upprättelse arrangerat av CSA. Kom gärna förbi!

”Varför har inte alla barn rätt till upprättelse när deras rättigheter kränks?”
Tid: 27 juni 2024, kl. 12:00-12:45
Plats: Campus Gotland, Cramérgatan 6.
Lokal: B23
Deltagare
Panel 1: Thomas Norling, JO, Ida Hellrup, biträdande Generalsekreterare Barnrättsbyrån, Vilhelmina Gunnarson, Knas Hemma
Panel 2: Martina Johansson (C), Fredrik Lundh Sammeli (S), Malin Höglund riksdagsledamot Dalarna (M)