Barnrättsbyrån önskar glad sommar!

Skrivet av Barnrättsbyrån, 5 juli, 2022

Sommar och ledighet står för dörren och vi på Barnrättsbyrån vill önska er alla en fin sommar och passa på att berätta lite om våren som gått. Vi är inte en jätteorganisation. Det finns både för och nackdelar med det. Fördelarna är att vi är snabbfotade, flexibla och får mycket gjort. Den största fördelen är kanske att vi är bra på att kroka arm med andra personer och organisationer – ensam är inte stark. Vi vill därför ta detta tillfälle och passa på att uppmärksamma de personer vi mött och arbetat tillsammans med.

Först, tack till de barn och unga som vi arbetat med eller på andra sätt mött i vår verksamhet, för ert förtroende och för att vi fått kämpa tillsammans med er en stund i livet.

Tack till våra samarbetspartners och finansiärer, ni gör vårt arbete möjligt.

Tack till våra systerorganisationer som tillsammans med oss kämpar för att barn och unga ska få bättre levnadsvillkor, tillsammans blir vi starkare.

Tack också till vårt engagerade rättsråd som hjälpt oss tänka, ifrågasätta och vidga våra vyer i svåra barnrättsliga frågor.

Ni alla gör oss både klokare och modigare i vår strävan att förbättra villkoren för barn i Sverige. Utöver vårt direkta arbete med barn och unga så vill vi särskilt uppmärksamma några saker vi är stolta över:

  • Vi har enträget fortsatt arbeta med och synliggöra barns situation på de statliga ungdomshemmen. Vi har arbetat med barn som bär på egna erfarenheter av att ha varit placerade på SiS.  Vi har publicerat en uppföljande rapport ”Avskiljningar, våld och missförhållanden inom SiS ungdomsvård 2021” där vi konstaterade att situationen för flickor på SiS är fortsatt alarmerande. Vi har tillsammans med våra kollegor på våra systerorganisationer fortsatt att trycka på politiken och kräva förändring. I maj bjöd vi in till ett rundabordsamtal i riksdagens socialutskott, för att prata om våld, avskiljningar och missförhållanden som barn utsätts för på SiS. Vi kommer hålla i och hålla ut tills vi ser faktiska förbättringar för de mest utsatta barnen.
  • Regeringen har tillsatt en utredning om barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter (Dir. 2022:35). En milstolpe införlivades då vi sedan start drivit denna fråga. Extra glada är vi för att vår egen generalsekreterare, Elin Wernquist, förordnades som expert i utredningen. Vi har all anledning att återkomma till detta under hösten.
  • Barnrättsbyrån har samarbetat med utredningen Barn och unga i samhällets vård (Dir. 2021:84) som utreder hur vården för placerade barn kan förbättras. Främst har vi bistått barn och unga som bär på egna erfarenheter att berätta för utredningen om vad som inte fungerar med våra samhällssystem under en placering. Vi riktar ett stort tack till de kloka och modiga unga som delade med sig av sina erfarenheter och ett tack till utredningen som lyssnade noga.
  • Rättighetsverkstad har sjösatts! Det är ett nytt forum för dialog mellan Barnrättsbyrån och Stockholms stad där Barnrättsbyrån bjuder in för att tillsammans med chefer, verksamhetsutvecklare och medarbetare från staden fördjupa oss i komplexa barnrättsliga frågor som vi, utifrån våra olika professioner, möter i vårt arbete. Det blev precis så som vi tänkt oss, kreativt, intressant och lärorikt. Vi ser fram emot höstens Rättighetsverkstad och hoppas på lika fin uppslutning.
  • Umeå kommun har röstat igenom en budget för ett barnrättsligt IOP och vill få till ett samarbete med Barnrättsbyrån och andra barnrättsorganisationer som verkar lokalt för att förbättra villkoren för barn i Umeå. Det här är någonting vi arbetat för länge och som gör oss så glada!

Nu tar vi strax sommarledigt och är åter tillbaka den 15 augusti. Vi önskar er alla en fin och vilsam sommar!

Barnrättsbyrån