Barnrättsbyråns Elin Wernquist utsedd till expert i ny utredning om barns klagorätt

Skrivet av Barnrättsbyrån, 8 juni, 2022

Regeringen har förordnat Elin Wernquist, generalsekreterare på Barnrättsbyrån, som expert i Utredningen om barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen (S 2022:03). 

Utredningen, som regeringen beslutade om den 29 april, har i uppdrag att samla in kunskap som kan ligga till grund för möjliga åtgärder när det gäller barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen. Utredaren ska bland annat ta ställning till om Sverige bör ansluta sig till (så kallat ratificera) det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om en individuell klagomålsmekanism och analysera konsekvenserna av en eventuell ratificering. Utredningen ska också särskilt undersöka funktionen barnrättsbyråer och oberoende barnombud. 

– Att barn ska ha möjlighet att föra fram klagomål när deras rättigheter kränks är Barnrättsbyråns absoluta hjärtefråga och något vi, tillsammans med många andra, kämpat för i många år. Vår strategi har varit att genom vårt praktiska arbete tillsammans med barn och unga, visa på hur en klagofunktion för barn kan fungera i praktiken, säger Elin Wernquist, generalsekreterare Barnrättsbyrån.  

Barnrättsbyrån arbetar på uppdrag av barn och erbjuder socialt och juridiskt stöd, råd och praktisk hjälp i frågor som rör alla barns rättigheter. Sedan starten 2011 har de kämpat för att barn och unga ska tas på allvar och få rätt hjälp av samhället. Att utredningen innefattar just frågan om funktionen barnrättsbyråer och oberoende barnombud ser organisationen därför som särskilt glädjande och är en fråga där de kan bidra med lång erfarenhet och kunskap.   

Uppdraget gäller från och med den 30 maj till dess att arbetsuppgifterna i utredningen är slutförda. Utredningen ska presenteras senast den 28 augusti 2023.  

Utöver Elin Wernquist har följande personer utsetts till sakkunniga och experter i utredningen: (titel samt funktion inom parentes)

– Victor Hagstedt (rättssakkunnig, sakkunnig) 

– Sara Philipson (departementssekreterare, sakkunnig) 

– Charlotte Roth-Olanders (departementssekreterare, sakkunnig) 

– Johanna Spanne (rättssakkunnig, sakkunnig) 

– Amanda Bertilsdotter Nilsson (jurist, expert) 

– Jonas Doll (expert) 

– Maj Fagerlund (barnrättsjurist, expert) 

–  Johan Hardstedt (förbundsjurist, expert) 

– Rebecca Stern (professor, expert) 

– Ola Vinnerljung (jurist, expert) 

– Elin Wernquist (generalsekreterare, expert) 

– Kavot Zillén (docent, expert) 

Läs mer om utredningen här.


För mer information vänligen kontakta:

Elin Wernquist
Generalsekreterare Barnrättsbyrån
elin@barnrattsbyran.se