Våld mot barn på SiS – en uppdatering. Vad har hänt sen sist?

Skrivet av Barnrättsbyrån, 16 november, 2021

Det har nu gått en tid sedan vi släppte rapporten ”…och jag kunde inte andas” – En granskning av våld mot barn på statliga ungdomshem. Den 28 oktober anordnade Childhood kunskapsseminarium där rapporten presenterades med efterföljande samtal med rapportens experter, inklusive Javiera Constanza, som tidigare varit placerad på SiS-hem. Du kan se seminariet i sin helhel på SVT Forum:

Presentation av studien av Maria Andersson Vogel och samtal med Javiera Constanza:
https://www.svt.se/nyheter/svtforum/vald-mot-barn-pa-statliga-ungdomshem

”För 20 år sedan ursäktade man våld mot barn på institution, idag försvarar man det” Lyssna på rapportens experter här: https://www.svt.se/nyheter/svtforum/paneldiskussion-om-vald-mot-barn-pa-ungdomshem

SiS respons
SiS själva och fackförbundet ST har svarat på vår kritik och försvarat både avskiljningar som en nödvändig åtgärd och att SIS använder metoder som har stöd i forskning. Det vi saknat är ett bemötande av den faktiska kritiken: att den mest ingripande åtgärden används mot unga flickor, att ingripanden resulterar i smärta och skador och att en stor andel av avskiljningarna kan sakna stöd i lag. Vi hoppas på en fortsatt dialog med SiS för att diskutera just dom här frågorna. 

Den nödvändiga förändringen
Nu ligger ett stort och viktigt arbete framför oss på Barnrättsbyrån för att se till att rapporten faktiskt påverkar – och att barn och unga på SiS skyddas mot våld.

Sedan rapportsläppet har vi träffat FN:s tortyrkommittés ledamot Peter Vedel Kessing och lämnat över rapporten inför att Sverige frågades ut av kommittén förra vecka. Tortyrkommiten har kritiserat Sverige för isoleringen av barn, men inte specifikt för det våld som barn utsätts för i samband med avskiljningar. Vi hoppas att vår rapport bidrar till att kommittén även granskar våldet. Den 3 december kommer kommitténs rekommendationer till Sverige. 

Vi har även träffat Lena Hallengrens statssekreterare Tobias Lundin Gerdås för att lämna över rapporten och diskutera hur barn på SiS ska skyddas mot våld. Tobias visade ett stort intresse och vi kommer att ses igen under våren. Vi hoppas att den nya kunskap som finns samlad i rapporten kommer att bidra till att regeringen tydligare står upp för barn på SIS och deras rätt att skyddas mot våld. 

Den 18 november höll konstitutionsutskottet, KU, ett öppet sammanträde där justitieombudsmännen (JO) presenterade sin ämbetsberättelse för riksdagen och redogjorde för sin verksamhet under verksamhetsåret 1 juli 2020–30 juni 2021. JO ansvarig för SiS, Thomas Norling, gav SiS allvarlig SiS kritik hur barn och unga utsätts för fasthållningar, utan stöd i lagstiftningen och refererar till vår rapport. Den 19 oktober var Barnrättsbyrån inbjuden till JO och presenterade rapporten och dess slutsatser. 

47 min in i klippet kan ni höra Thomas Norling berätta om JO:s tillsyn av SiS:
https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/oppet-sammantrade/oppet-sammantrade-i-ku-om-jos-verksamhet_H9C220211118st1

Den 25 november ska frågan om missförhållanden på SiS debatteras i riksdagen. Vi kommer att närvara under dagen och dela ut rapporten till riksdagens ledamöter. 

En central fråga för Barnrättsbyrån är hur barn som idag utsätts för våld och övergrepp på SiS ska kunna klaga och få sin sak prövad. Just nu pågår ett stort arbete hos oss med fokus på just detta. Mer om detta snart!