Barnrättsorganisationer i Umeå går samman för att uppmärksamma att barnkonventionen snart blir lag

Skrivet av Barnrättsbyrån, 5 december, 2019

Pressmeddelande 2019-12-05

Barnrättsbyrån, Bris och Rädda Barnen uppmärksammar att barnkonventionen blir lag i januari genom att under 9–14 december bjuda in barn, ungdomar och vuxna till en mötesplats i MVG-Gallerian i Umeå. Målet med veckan är att uppmärksamma att barnrättslagen snart är på plats, informera om vad lagen kommer innebära för regionens barn och unga och visa att barnrättsorganisationerna i Umeå går samman och är redo att ta sig an det viktiga arbetet framåt.

Barnrättsbyrån, Bris och Rädda Barnen i Umeå går samman och är redo att ta sig an det viktiga arbetet framåt inför att barnkonventionen blir lag.

”Att barnkonventionen blir lag är absolut en delseger och ett stort steg i rätt riktning, men det är också början på en ny kamp. Kampen för att barnkonventionen faktiskt ska innebära en reell skillnad i barn och ungas liv,” säger Jenny Emilsson Hedman, barnombud på Barnrättsbyrån i Umeå.

Den första januari 2020 träder barnrättslagen i kraft. Sverige har sedan tidigare skrivit under konventionen men tar nu nästa steg och gör den till svensk lag. Den här utvecklingen är ingen slump utan ett resultat av många års ihärdigt arbete av aktivister, civilsamhälle och engagerade politiker. Den nya lagen innebär bland annat att alla som arbetar med barn och unga får ett tydligare krav på sig att arbeta utifrån barns rättigheter och göra barn delaktiga i alla beslut som rör dem.

”I dag finns det stora regionala skillnader i hur vi lever upp till barnkonventionen, på många platser saknas både strategier och resurser. Ett stort arbete återstår att göra,” säger Erik Nilsson, regionombud på Bris Nord.

Barnrättsbyrån, Bris och Rädda barnen har nu valt att kroka arm för att uppmärksamma frågan och hoppas med detta kunna väcka tankar och ge inspiration till både allmänhet och politiker. Under veckan kommer Umeås invånare bjudas på bland annat föreläsningar, sagostund om rättigheter, möjlighet att skriva julkort till politiker samt visning av Utbildningsradions serie Rättighetsbärarna, där barn och unga själva pratar om sina erfarenheter och tankar inför att barnkonventionen snart ska bli lag.

”Vi ser jättemycket fram emot den kommande veckan och hoppas att många Umeåbor, unga som gamla, allmänhet och yrkesverksamma, vill komma förbi och prata om det viktigaste vi vet – barns rättigheter,” säger Outi Krekula, verksamhetsutvecklare Region Nord på Rädda Barnen.

#barnrättumeå
Veckan, som fått namnet #barnrättumeå, anordnas på Plan 2 i MVG-Gallerian i Umeå den 9–14 december 2019. Mötesplatsen håller öppet mellan klockan 12–18 måndag-fredag samt klockan 12–15 lördag. Se event på Facebook ”BarnrättUmeå” för schema för respektive dag. Följ gärna hashtagen #barnrättumeå för att ta del av de senaste nyheterna från veckan.

Barnrättsbyrån
Barnrättsbyrån är en barnrättsorganisation som verkar för att barn och unga ska bli tagna på allvar och få rätt hjälp av samhället. Det gör vi genom att erbjuda socialt och juridiskt stöd samt råd och praktisk hjälp i alla frågor som rör barns rättigheter. Barnrättsbyrån finns i Stockholm och i Umeå.

Bris
Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Rädda Barnen
Rädda Barnen är en av världens ledande oberoende barnrättsorganisationer. Vi arbetar för att alla barn i hela världen ska få skydd, stöd och den barndom som de har rätt till enligt Barnkonventionen. Bestämmelserna i den lägger grunden för hela vår verksamhet och vi gör vad vi kan för att alla vuxna ska respektera barns rättigheter.

Kontakt
Klara Blank, Kommunikatör Barnrättsbyrån
klara@barnrattsbyran.se
072-565 66 14

Erik Nilsson, Regionombud Bris Nord
erik.nilsson@bris.se
070-201 65 12

Outi Krekula, Verksamhetsutvecklare Rädda Barnen Region Nord
outi.krekula@rb.se
08-698 92 66