Coronas effekter på Barnrättsbyrån – vårt stöd viktigare än någonsin

Skrivet av Barnrättsbyrån, 31 mars, 2020

Just nu befinner vi oss i en nästan obegriplig tid. Inget är som vanligt. Varje dag får vi ny information om coronavirusets spridning i världen och dess inverkan på vårt samhälle och oss människor. Det kommer nog att dröja innan vi till fullo kan ta in vilka konsekvenser smittan innebär för vår värld. 

Nu handlar det istället om att försöka förstå och ta ansvar för det vi vet idag. Och fortsätta finnas till hands för de som söker Barnrättsbyråns stöd. Svenska kyrkan utryckte det så fint – ”vi ställer inte in, vi ställer om!”.

Utifrån coronavirusets utbrott anpassar vi nu vår verksamhet så att vi ska kunna vara så tillgängliga och behjälpliga som möjligt för våra barn och unga. Våra medarbetare arbetar mest hemifrån enligt rekommendation, men vi håller en nära kontakt med våra barn och unga, har möten när det är möjligt och skriver, ringer och ligger på myndigheter i minst lika stor utsträckning som vanligt. Så vårt budskap till er som behöver hjälp – hör av er till oss! 

Vi ser att just utsatta barn och unga drabbas hårt av smittans konsekvenser. De tvingas hantera så mycket mer. Hur studerar man hemma när man bor fem personer i en etta? Eller är hemlös? Hur ska man kunna isolera sig hemma, när hemmet innebär våld och hot?

Samtidigt märker vi att det är mycket svårare nu att få tag på myndighetspersoner, barn lämnas i väntan och frustration och det görs lika snäva bedömningar som tidigare, om tex indraget boende eller försörjningsstöd, som får enorma konsekvenser för barn och familjer. Vi skulle vilja se att myndigheterna under denna period ställde lägre krav på individer och fick utrymme att göra generösare bedömningar och ta för individen fördelaktiga, positiva beslut. Det skulle göra en för många omöjlig situation mer hanterbar.

Under rådande omständigheter ser vi att allt fler barn och unga får kämpa med att få rätt hjälp av samhället och i sina kontakter med myndigheter.  Är du som barn eller ungdom orolig, har svårt att få rätt hjälp eller ens få kontakt med en myndighet? Hör av er till oss för råd och stöd – i Stockholm på 08 – 15 02 22 eller i Umeå på 090 – 13 76 60. 

Ta hand om er och varandra där ute!

Elin & Ida