Glad sommar från Barnrättsbyrån – en rapport från 2021

Skrivet av wilson, 23 juni, 2021

Nu börjar det dra ihop sig mot sommar och att säga tack och hej då för den här terminen. Att även denna blev annorlunda och att vi är less på digitala möten behöver jag knappast skriva. Aldrig har vi väl längtat så mycket efter en sommar – på riktigt – med nära och kära.

2021 har för oss handlat om att göra verkstad av alla idéer som vi sjösatte under 2020. Att genom barns enskilda uppdrag och förtroenden hos oss, kämpa för att barnkonventionen ska få största möjliga genomslag för de barn som behöver den som mest. Med hjälp av vårt fantastiska rättsråd och all ny kunskap vi tillskansat oss genom Barnrättscentrum, har vi försökt ta oss an frågor på djupet för att bidra till en förändring:

  • Vi har fortsatt arbetet med barn som utsätts för våld och övergrepp av personal på våra statliga ungdomshem. Vi har skrivit debatt, bidragit till en nationell kraftsamling i frågan och förbereder just nu en större granskning och prövning av våldet. Det här är inte en fråga vi kommer att släppa, barn inom tvångsvården har utsatts för våld och övergrepp i årtionden på ett sätt som inte skulle accepteras någon annanstans i samhället. Kampen för dessa barns rätt till en trygg uppväxt fri från våld kommer kräva ett enträget arbete, över tid. Mer om det i höst!
  • Vi har även under året arbetat på uppdrag av barn placerade i familjehem, som på olika sätt förhindrats göra sin röst hörd i stora beslut som påverkar deras liv. Ni har kanske läst om ”Sofie” i Borlänge, som rycktes upp från sitt familjehem där hon varit placerad från BB till hon var 13 år. Vi har mött flera andra barn som på liknande sätt ryckts upp från placeringar i familjer där de utvecklat starka känsloband och trivs och mår bra, utan att göras delaktiga eller ens få information om varför besluten tas. I flera fall har socialtjänsten antingen hotat eller använt sig av polishämtning under dramatiska omständigheter. Tillvägagångssätt som orsakat ett stort lidande hos barnen. Att barn under 15 ska få göra sin röst hörd när socialtjänsten tar beslut om deras liv är inte en självklarhet. Vi har, med rättsrådets hjälp, identifierat ett glapp mellan lagstiftning och praxis – som tydliggör dessa barns rätt att göra sin röst hörd. Det här är en strategiskt viktig fråga för placerade barn som vi kommer fortsätta driva för förändring under hösten.

Det här är två exempel på hur Barnrättsbyrån driver förändring utifrån de uppdrag vi får av barnen. Det är också lysande exempel på barns behov av en oberoende funktion som de kan vända sig till när de fått sina rättigheter kränkta – en barnrättsbyrå. Flera statliga utredningar har pekat på att Sverige behöver denna funktion, och tillsammans med Maskrosbarn driver vi den frågan gentemot regeringen. I maj träffade vi ansvarig minister Märta Stenevi för att lämna över underlag/visionen för hur barnrättsbyråer ska implementeras i det svenska välfärdssystemet.

Sverige befinner sig just nu i ett osäkert läge. Vad som än händer så kommer det ett val nästa år som riskerar att rasistiska och antidemokratiska krafter får fäste i vår regering. Aldrig har det varit viktigare att civilsamhälle och andra rörelser som kämpar för mänskliga rättigheter krokar arm, stöttar varandra och mobiliserar kraft. Det är precis vad som har präglat våren 2021 – mobilisering av kraft och samarbeten som värmt oss ända in i hjärtat:

När vi larmade om våra barn på SiS slöt hela barnrättsvärlden upp och på några dagar skrevs ett öppet brev till ministern. Childhood tog initiativ till en nationell kraftsamling för att stoppa våldet mot barn på institution. Tillsammans med Maskrosbarn har vi kämpat för barns rätt till oberoende ombud och barnrättsbyråer. I vårt nätverk för strategisk processföring, med bl.a. Skåne Stadsmission, Malmö mot Diskriminering och Hyresgästföreningen, har vi hjälpts åt att förstå en snårig juridisk verklighet för att kunna driva mänskliga rättigheter mest framgångsrikt. Folkets Husby öppnade sina dörrar för oss för att vi ska kunna bistå deras ungdomar. Vårt idéburna partnerskap med Stockholms Stadsmission, Röda Korset, Rädda barnen och Stockholms stad för papperslösa ungdomar går mot sitt avslut, men med en erfarenhet av att vi under flera år kunnat ge stöd till tusentals unga. Den ständigt närvarande uppbackningen och vägledningen av våra partners Childhood och Hugo Stenbecks stiftelse har gjort oss modigare. Stödet och samarbetena oss emellan betyder mer än framgång för våra enskilda organisationer, det lägger grunden för en demokratisk rörelse och ett skydd av de mänskliga rättigheterna.

Från botten av våra hjärtan – TACK till våra alla våra finansiärer och samarbetspartners som har gjort vårt arbete möjligt. För att nämna några fler; Stiftelsen Einar Belvén, Fort Knox, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Care About the Children.

Nu är det tid för lite vila och mental förberedelse inför höstens viktiga arbete. Vi vill avsluta med att säga tack till alla barn och unga som vi arbetat tillsammans med. Det är kontakten med er som tagit mest stryk under det gånga året. Vi har inte kunnat ses som vi brukat, ordna möten i våra lokaler som ni haft makt över, vi har inte kunnat hälsa på i era familjehem eller institutioner som vi önskat och vi har inte kunnat hitta på roliga saker tillsammans. Det som är kärnan i Barnrättsbyråns metod. Tack, trots detta, för era förtroenden – i höst tar vi nya tag tillsammans.

Glad sommar!

Elin Wernquist, Generalsekretare