Julhälsning från Barnrättsbyrån

Skrivet av Barnrättsbyrån, 21 december, 2021

Snart är det jul! Hur gick det till? Året har gått i rekordfart och tänk vad vi hunnit med. Vi har drivit familjehemsplacerade barns rätt att vara delaktiga i livsviktiga beslut, vi har kämpat för barn med funktionsnedsättningar och deras rätt till bistånd enligt LSS och vi har tagit kampen för barnen på SIS och deras rätt att skyddas mot våld. Allt genom barnkonventionens lins. Att barnkonventionen som lag automatiskt inte skulle innebära att alla barns rättigheter förverkligades – ja det visste vi. 

Men VAD ska det krävas då? 

Att en ensamstående mamma ska behöva ett team av jurister för att hennes barn ska få färdtjänst till skolan?

Att ett barn som vuxit upp i ett familjehem, ska behöva ta en kamp i domstol för att inte hastigt ryckas upp från allt hen känner till och älskar?

Att experter, 2021, ska behöva gå samman ör att säga ”våld, även från personal, är smärtsamt, farligt och oetiskt att utsätta barn för”? 

Att Barnrättsbyrån haft ett framgångsrikt år är inte en framgång för samhället. Det är snarare en påminnelse om att mänskliga, och i synnerhet barns, rättigheter aldrig kan tas för givna. 

Till våra barn och unga – tack för att vi får förtroendet att vara med er en stund på er resa. 

Tack till alla samarbetspartners som gjort det möjligt. Childhood, Stenbecks Stiftelse, Stiftelsen Einar Belvén, Fort Knox, Care about the Children m.fl. 

Tack också till vår skarpa styrelse och vårt kloka rättsråd som hjälper oss tänka i kluriga frågor. 

Nu är det dags för vila. Vi ses 2022!