Barnens röster 2022-2023: en utvärdering av Barnrättsbyråns arbete

Skrivet av Barnrättsbyrån, 3 april, 2024

Denna rapport är en utvärdering av Barnrättsbyråns arbete med barn och unga under 2022 och 2023. Utvärderingen har genomförts av extern utredare, fil.dr. Jonna Rennerskog, och bygger på en enkätundersökning och kvalitativa intervjuer. Syftet med utvärderingen är att låta barn och ungdomar, samt i vissa fall deras familjehemsföräldrar och föräldrar, berätta om sina upplevelser av Barnrättsbyrån.

Ladda ner