Region Västerbotten får allvarlig JO-kritik efter Barnrättsbyråns anmälan

Skrivet av Barnrättsbyrån, 1 juli, 2022

Barnrättsbyrån inledde under 2021 ett arbete med att granska användningen av tvångsåtgärder inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Västerbotten. I maj 2021 begärde Barnrättsbyrån därför att få ta del av uppgifter om hur BUP använt sig av tvångsmedel som fastspänning, avskiljning och polishandräckning gentemot barn de senaste åren. Trots flertalet påminnelser lämnade BUP inte ut uppgifterna, varpå Barnrättsbyrån valde att JO-anmäla Region Västerbotten i januari 2022.

Nu riktar JO allvarlig kritik mot BUP:s huvudman Region Västerbotten. I sin bedömning skriver JO att den långa handläggningstiden på över ett år är fullständigt oacceptabel och att handläggningen tyder på att det saknas grundläggande kunskap gällande reglerna inom området.

–  JO:s kritik är en bekräftelse på att BUP och Region Västerbottens hantering av vår begäran om att ta del allmänna uppgifter varit undermålig. Barnrättsbyråns roll är att granska de delar av samhället där barn och ungdomars rättigheter riskerar att kränkas. Därför är det problematiskt att myndigheternas hantering har försvårat vårt arbete med detta. Vi har än idag inte fått ut de begärda uppgifterna eller en signal från Region Västerbotten om när de tänker lämna ut dessa.” säger Moises Löfroth, jurist och barnombud på Barnrättsbyrån i Umeå.

För mer information vänligen kontakta: 
Moises Löfroth
Jurist och barnombud, Barnrättsbyrån
moises@barnrattsbyran.se