Sveriges barnrättsorganisationer kräver att Lena Hallengren agerar för barnen på SiS

Skrivet av Barnrättsbyrån, 11 februari, 2021

Barnrättsbyrån tillsammans med Bris, ECPAT Sverige, Maskrosbarn, Rädda barnen och Unicef Sverige, har idag skickat en skrivelse till socialminister Lena Hallengren där vi uppmanar henne att omedelbart vidta åtgärder för att stoppa våldet mot barn placerade inom Statens institutionsstyrelse (SiS).

Skrivelsen handlar om de systematiska missförhållanden som råder på SiS institutioner och som har pågått under en allt för lång tid. Lena Hallengren som ytterst ansvarig för SiS måste ta ansvar i frågan och meddela vilka åtgärder hon avser vidta för att säkerställa barns rätt till frihet från alla typer av våld.

För att läsa hela skrivelsen, klicka här: Skrivelse till socialminister Lena Hallengren 11 februari 2021