Utredningen ”För barn och unga i samhällets vård” lämnar över sitt betänkande till regeringen

Skrivet av Barnrättsbyrån, 10 november, 2023

Måndagen den 6 november överlämnades utredningen ”För barn och unga i samhällets vård” (SOU 2023:66) till regeringen och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall. Utredningen har tittat på hur samhällsvården ser ut för barn som är placerade utanför hemmet och ger förslag på vad som behöver förbättras.

Barnrättsbyrån har bidragit i utredningen på olika vis men framför allt har flera av våra barn och ungdomar medverkat genom att berätta för utredningen om sina egna erfarenheter av samhällsvården. Det är glädjande att se hur utredningen tagit barn och ungas berättelser på allvar. Att deras erfarenheter om hur samhället brister har varit bärande genom utredningen och ligger till grund för viktiga förbättringsförslag.

Utredningen lyfter bland annat följande förändringar:

  • Det förebyggande arbetet måste förstärkas.
  • Barns inflytande och delaktighet måste stärkas.
  • Institutionsvården för barn måste kraftigt begränsas
  • Ökat stöd till barn, unga, föräldrar och familjehem under samhällsvården.

Barnrättsbyrån håller med utredningen om att det behövs en stor reform för barn inom samhällsvården. Det finns stora och allvarliga brister som vi behöver ta på stort allvar.

Läs utredningen i sin helhet här.

Avslutningsvis vill vi också passa på att rikta ett stort tack till de barn och unga som medverkat i utredningen – tack för ert mod, engagemang och vilja att använda era egna erfarenheter i syfte att förbättra för andra barn framåt!