Omfattande sexuella övergrepp mot barn på statliga ungdomshem

Skrivet av Barnrättsbyrån, 22 mars, 2023

En ny rapport från Barnrättsbyrån och World Childhood Foundation visar på allvarliga problem med sexuella övergrepp och kränkningar mot barn på de statliga ungdomshemmen i Sverige. Granskningen “Vem ska tro på mig?” visar bland annat att detta är ett strukturellt problem och att barnens egna uppgifter om sexuella övergrepp stannar inom SiS, trots att de enligt lag ska anmälas till åklagare och IVO.

“Vi vet sedan decennier att det förekommer sexuella övergrepp på svenska institutioner. Det är fullkomligt oacceptabelt att det fortsätter och att Sverige år 2023 inte förmår ge samhällets mest utsatta barn det skydd de har rätt till på platser som är avsedda att vara trygga” – säger Paula Guillet de Monthoux, generalsekreterare på World Childhood Foundation.

“Många barn på SiS har varit utsatta för våld, övergrepp och svek av vuxenvärlden redan innan de låses in. Att de sedan fortsätter utsättas för övergrepp i statens vård är ett bottenlöst svek av samhället” säger Elin Wernquist, generalsekreterare på Barnrättsbyrån.

Vem ska tro på mig?
Rapporten visar på omfattande sexuella övergrepp och kränkningar mot barn på svenska statliga ungdomshem – platser som är avsedda att vara trygga för unga med omfattande psykosocial problematik. Kunskapen om att barn utsätts för sexuella övergrepp på SiS har funnits länge. Bara förra året kom granskningar från Institutionen för vård och omsorg (IVO), Justitieombudsmannen (JO) och Statskontoret som alla visade på stora brister inklusive våld och sexuella övergrepp. Genom rapporten “Vem ska tro på mig?” görs det för första gången en systematisk kartläggning av sexuella övergrepp mot barn i statlig tvångsvård.

Dokumentation från SiS och IVO mellan 2019 och 2022 visar på fem inrapporteringar i månaden av sexuella kränkningar eller övergrepp från personal. Det finns dokumentation om sexuella övergrepp vid alla ungdomshem, utom ett, som nästan uteslutande handlar om manlig personal som utsätter omhändertagna flickor. I rapporten sammanställs även rättsfall från de senaste fem åren. I genomsnitt har en SiS-anställd per år dömts för våldtäkt mot ett placerat barn. I rapporten beskrivs också ett tydligt mönster där barnens egna uppgifter om sexuella övergrepp stannar inom SiS, trots att de enligt lag ska anmälas till åklagare och IVO.

Institutionsmiljön är skadlig för barn
Tidigare forskning visar att långvarig institutionsplacering kan ha negativa konsekvenser som påverkar barns psykiska och fysiska hälsa och att det kan öka risken för kriminalitet och exploatering. Den belyser även att institutionsmiljöer dessutom kan både möjliggöra och osynliggöra systematiskt våld, kränkningar och sexuella övergrepp. Givet vad vi vet om mörkertal och att barn sällan berättar för vuxna om övergrepp kan vi anta att siffrorna som presenteras i rapporten är i underkant. Våra erfarenheter av att arbeta med barn på institution visar även att de har begränsade möjligheter att slå larm om vanvård och blir ofta inte trodda när de försöker. Detta, tillsammans med bristen på insyn och kultur där barns vittnesmål inte tas på allvar, har möjliggjort omfattande övergrepp mot barn i Sverige och internationellt.

Rapporten är framtagen av Childhood och Barnrättsbyrån, med utgångspunkt i Childhoods övergripande målsättning att förebygga sexuella övergrepp mot barn och Barnrättsbyråns direkta arbete för enskilda barns rättigheter. Vi hoppas att denna rapport bidrar med ny och viktig kunskap som i förlängningen kan användas till att förbättra situationen för en mycket utsatt grupp av barn och unga.

Lanseringen sker i Stockholm 22/3 13:00-16:00 och inkluderar samtal med de experter som bidragit med kommentarer, uppläsning av vittnesmål, reflektioner inifrån samhällsvården och panelsamtal med ansvariga myndigheter och politiker. Du kan följa detta via denna länk

Ta del av rapporten i sin helhet här.

Om SiS-hem
Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård. I samverkan med socialtjänsten ska de ge barn, ungdomar och klienter med allvarliga och omfattande psykosociala problem bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet. Myndigheten har 21 särskilda ungdomshem som är placerade över hela landet och tar emot drygt 1 000 barn per år. Förra året var medelåldern för barn placerade på SiS cirka 16 år.