Webbinarium: Oberoende barnombud och barnrättsbyråer – vad är det?

Skrivet av Barnrättsbyrån, 23 januari, 2024

Den 14 december förra året anordnade vi, tillsammans med Bris, ett webbinarium på temat ”Oberoende barnombud och barnrättsbyråer – vad är det?”. Detta med anledning av det glädjande beskedet att den statliga utredningen Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen (SOU 2023:40) gått ut på remiss.

Ett av delförslagen från utredningen är att staten bör bidra till försöksverksamhet med barnrättsbyråer som bedriver verksamhet med oberoende barnombud. En milstolpe för Barnrättsbyrån och något vi arbetat länge med för att det ska bli verklighet!

Tillsammans med andra remissinstanser har vi nu möjlighet att kommentera på förslagen som utredningen presenterat. Vi bjöd därför in samtliga remissinstanser till ett webbinarium för att lyfta just rollen oberoende barnombud och barnrättsbyråer som samhällsfunktion.

Här kan du se webbinariet i efterhand:

 

Vi ser med stort hopp fram emot att fler barn ska få tillgång till oberoende barnombud och barnrättsbyråer!