Barnrättsbyrån släpper ny granskning: Våld mot barn på Sis fortsätter öka

Skrivet av Barnrättsbyrån, 4 april, 2024

Pressmeddelande 2024-04-04

Ny granskning: Våld mot barn på Sis fortsätter öka

Personalens våld mot barn på Sis-hem ökade under 2023 till den högsta nivån någonsin, visar Barnrättsbyråns granskning. De senaste två åren har fysiska ingripanden ökat med 44 procent.

 – Det är djupt oroande att personalens våld mot barn på Sis fortsätter att öka, trots 140 miljoner i extra anslag från staten under 2023. Det är en utveckling som inte kan accepteras i en rättsstat, säger Elin Wernquist, generalsekreterare på Barnrättsbyrån.

Under 2023 genomfördes 1637 fysiska ingripanden på Sis-hem, att jämföra med 1405 under 2022 och 1134 under 2021, vilket motsvarar en ökning med 44 procent. Det är framför allt unga flickor som utsätts. På ungdomshemmet Ljungaskog som vårdar flickor genomfördes 180 fysiska ingripanden under 2023. Det kan jämföras med ungdomshemmet Klarälvsgården, som framför allt vårdar äldre pojkar, där inga fysiska ingripanden förekom förra året.

Samtidigt ökade antalet klagomål till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Under 2023 tog IVO emot 425 klagomål som berör Sis ungdomsvård, att jämföra med 353 under 2022 och 253 under 2021, en ökning med 68 procent. Klagomålen handlar om både fysiskt våld och sexuella övergrepp från personal.

– I väntan på en ny statlig barn- och ungdomsvård behöver regeringen presentera en krisplan för Sis och bland annat säkerställa att alla placerade barn har tillgång till oberoende barnombud som de kan vända sig till när deras rättigheter kränks. Här finns redan ett förslag på regeringens bord, säger Elin Wernquist.

Kontakta gärna:
Elin Wernquist, generalsekreterare Barnrättsbyrån
072- 565 33 46
elin@barnrattsbyran.se
Pressbild


Fotograf: Anton Enerlöv

Läs hela granskningen:
Ta del av granskningen här.

Bakgrund:

  • Barnrättsbyråns granskning bygger på Sis interna statistik, klagomål från placerade barn och kritik från tillsynsmyndigheter.
  • I definitionen ”fysiska ingripanden” inkluderas den av FN hårt kritiserade befogenheten ”avskiljning”, som i praktiken innebär våld och inlåsning av barn i isoleringscell, såväl som ”ej fullfölja avskiljningar” som innebär fysiska ingripanden utan inlåsning i isoleringscell. Se Barnrättsbyråns rapport ”…och jag kunde inte andas” – En granskning av våld mot barn på de statliga ungdomshemmen (2021)
  • I början av februari 2024 beslutade regeringen att tillsätta en utredning med syftet att reformera den statliga barn- och ungdomsvården från grunden (Dir. 2024:13).
  • Ett utredningsförslag om oberoende barnombud har presenterats för regeringen (SOU 2023:40).