God jul och gott nytt år önskar Barnrättsbyrån! 

Skrivet av Barnrättsbyrån, 22 december, 2023

Året börjar gå mot sitt slut och vi vill passa på att tacka alla för året som gått. Först och främst vill vi tacka våra barn och unga – för era förtroenden och att vi får vara med i viktiga stunder i era liv. Extra tack till vårt nyinrättade råd, Unga röster, som består av barn och unga som tidigare gett oss uppdrag och som nu vill vara med och påverka för andra barn och ungas rättigheter. Ni har spelat en avgörande roll i de utredningar och möten ni deltagit i under året. I allt ifrån statliga utredningar, möte med socialtjänstministern och myndigheter – vi är så tacksamma och stolta över er!

Tack också till alla samarbetspartners: barnrättsorganisationer, vårt Rättsråd, styrelse, medlemmarna i Operativa nätverket för strategisk processföring, finansiärer och andra som gör vårt arbete möjligt. Att kroka arm och ta hjälp av varandra är avgörande för uthålligheten i det här arbetet, särskilt när barns villkor och rättigheter utmanas på flera områden.

I år har vi fortsatt att fokusera på våra barn i samhällets vård – barn som av olika anledningar inte kan bo med sin familj och i stället placeras i familjehem eller på institution. Vi säger det varje år, så även nu, det har varit ett intensivt och händelserikt år:

  • Vi har inlett ett nytt Arvsfondsprojekt, ”Det är mitt liv”, för att stärka placerade barns relationer, röster och rättigheter. Inom ramen för detta har vi startat vårt nya råd för barn och unga ”Unga röster”, samt börjat utveckla barnets relationella stormöte. Ett fantastiskt verktyg där barnet får sätta agendan och bjuda in sina viktiga personer.
  • Vi har fortsatt granska våld och övergrepp inom den statliga tvångsvården och både släppt en uppföljning av tidigare års rapporter om våld och missförhållande på SiS, samt rapporten ”Vem ska tro på mig?” om sexuella övergrepp inom den statliga tvångsvården. Förutom vårt påverkansarbete för att reformera tvångsvården på sikt har vi också fokuserat på att möta barn på flera av SIS ungdomshem, där vi fått flera viktiga uppdrag från barn i fruktansvärt utsatta situationer.
  • Vi har bidragit i den statliga utredningen om barns möjlighet att utkräva sina rättigheter och vi har arbetat på uppdrag av barn och unga i svåra situationer som fått kämpa för att göra sina röster hörda och få rätt hjälp av samhället.
  • Vi har också lämnat in flera ansökningar om prövningstillstånd till högsta förvaltningsdomstolen både gällande ekonomiskt bistånd för papperslösa barnfamiljer och umgänge mellan syskon för placerade barn. I år lämnade vi också in vårt första klagomål till Europadomstolen, om barns rätt till identitet, något vi kommer berätta mer om i vår.

Politiskt har det hänt mer än någonsin. Å ena sidan presenteras åtgärder, förslag och ibland brist på åtgärder, som direkt undergräver barns rättigheter och gör skillnad på olika grupper barn och deras lidande, både i omvärlden och i Sverige. Å andra sidan har vi en ansvarig minister som lovar efterlängtade och avgörande reformer inom både socialtjänst och den statliga tvångsvården. Vi har också en fantastisk utredning om barns möjlighet att utkräva sina rättigheter som presenterades i augusti, där vår Elin suttit med som expert och Barnrättsbyråns barn och unga bidragit på ett avgörande sätt. En utredning som är ett historiskt erkännande av gruppen barn med omfattande behov som saknar tillräckligt stöd i sin omgivning och barns rätt till upprättelse, SOU 2023:40. Ett av delförslagen från utredningen är att staten bör bidra till försöksverksamhet med barnrättsbyråer som bedriver verksamhet med oberoende barnombud. Som vi har arbetat för att detta förslag ska bli verklighet! Ett arbete som kommer fortsätta nästa år. Först genom remissförfarandet som just nu pågår, där vi senast förra veckan höll ett stort remisseminarium tillsammans med Bris som ni kan kika på här!

Vi ser med stort hopp fram emot att fler barn ska få tillgång till oberoende barnombud och barnrättsbyråer.

Det här är bara ett axplock av allt som vi har arbetat med under året. Vi är färre personer än man kanske kan tro på Barnrättsbyrån men jag är så oerhört tacksam att få arbeta med varenda en av våra fantastiska medarbetare. Nu ska vi ta lite välbehövlig julledighet, vi ses nästa år!

Varma julhälsningar

Ida Hellrup
Biträdande generalsekreterare