Uppföljning av blogg ”Domar ger hopp om fortsatt stöd efter åldersuppskrivning”

Skrivet av Barnrättsbyrån, 20 mars, 2018

Med anledning av vårt blogginlägg ”Domar ger hopp om fortsatt stöd efter åldersuppskrivning” den 28 februari vill vi skriva några rader. Först och främst är vi väldigt glada över att så många har delat inlägget. Ju fler vi är som engagerar oss desto bättre! Många har även hört av sig till oss och vi vet att det finns ett stort engagemang kring frågan. Det har kommit en del följdfrågor vilket vi förstår då det rättsligt är en stökig situation just nu och vi på Barnrättsbyrån har inte alla svar i dagsläget. Vi är superglada för alla frågor men har tyvärr inte möjlighet att svara alla enskilt. Då många av frågorna har berört liknande saker har vi försökt besvara och tydliggöra det så mycket vi kan här nedan:

-Gällande domarna från Förvaltningsrätten som vi hänvisade till i blogginlägget har vi på Barnrättsbyrån valt att inte lämna ut målnummer här på bloggen. Detta med hänsyn till våra ungdomars integritet.

– Efter att en ungdom blivit uppskriven i ålder av Migrationsverket utgår socialnämnden från att ungdomen är 18 år. För att få ett beslut att överklaga behöver ungdomen därför ansöka om fortsatt boende. Ansökan ska handläggas med ett avslagsbeslut och det är detta beslut som ungdomen därefter kan överklaga. Ibland registrerar socialsekreterare per automatik en ansökan om fortsatt vård då de förstår att ungdomen inte samtycker till att boendet upphör. Det är därför viktigt att ha kontakt med socialsekreteraren för att veta om ungdomen aktivt behöver göra en ansökan eller om denna redan är registrerad.

– Ungdomen har möjlighet att överklaga sitt beslut tre veckor efter det att ungdomen blivit delgiven beslutet (det vill säga fått information om beslutet).

– Överklagan ska lämnas till socialtjänsten. Om socialtjänsten inte ändrar sitt eget beslut så ansvarar socialtjänsten för att överklagan lämnas till Förvaltningsrätten för avgörande.

– Om socialtjänsten hänvisar till Migrationsverket och därför inte lämnar ut beslut, stå då fast vid att det är socialtjänsten som alltid har ansvar för insatser via kommunen. Det är bara kommunen som kan fatta beslut om bistånd och det som framställs i överklagan är att ungdomen tillhör socialtjänstens ansvar.

– Om Förvaltningsrätten vidhåller socialtjänstens beslut finns möjlighet att överklaga till Kammarrätten. Det finns ingen garanti att få prövningstillstånd i Kammarrätten men det kan vara en god idé att i överklagan till Kammarrätten påtala att det i Förvaltningsrätten blivit olika utfall i liknande ärenden och att det därför finns anledning för prövning. Vi på Barnrättsbyrån har ännu inte ansökt om prövningstillstånd för någon ungdom i Kammarrätten eller tagit del av dom från Kammarrätten i ärenden som berör frågan.

Slutligen kan vi bara konstatera att läget ÄR förvirrande just nu, vissa ungdomar har efter överklagan blivit av med sitt boende men har kvar sin god man medan andra som har överklagat har fått behålla sitt boende från socialtjänsten OCH sin god man. Den stora majoriteten har så vitt vi vet dock blivit av med både boende och god man. Situationen är totalt rättsosäker och det är en sorg att så många unga drabbas hårt av de osäkra och mycket kritiserade åldersuppskrivningarna.

Vi på Barnrättsbyrån är eniga med Sven Laurin, specialist i barnradiologi gällande hans artikel i SvD från den 13 mars ”Man bör stoppa detta nu innan man vet bättre. Annars är det inte rättssäkert”.

Vi hoppas att vi kunnat ge svar på några av era frågor men framförallt hoppas vi att det snart blir lite ordning och reda i systemen för våra barn och unga.

Massa kramar och pepp till alla medkämpar därute! Ni är fantastiska! <3