Barnkonventionen 30 år

Skrivet av Barnrättsbyrån, 20 november, 2019

Barnkonventionen fyller 30 år! Hurra! Konventionen som slår fast att barn inte bara är ett bihang till sina föräldrar – utan att barn är människor fullt ut, med egna rättigheter, tankar och åsikter som ska respekteras. Inte för att dom sen ska bli vuxna, utan för att de är barn – människor – just nu.

I år har vi extra mycket att fira för om mindre än två månader, den 1 januari 2020, blir barnkonventionen lag i Sverige. Vilken milstolpe! Den här utvecklingen är ingen slump utan ett resultat av många års ihärdigt arbete av aktivister, civilsamhälle och engagerade politiker. Med dessa framgångar kanske vi nu kan luta oss tillbaka och vänta in den fortsatta positiva utvecklingen? Det vore väl skönt? Vi får dock inte glömma att kampen för mänskliga rättigheter aldrig är gratis och aldrig kan tas för given. För samtidigt som vi firar kan vi nämligen konstatera att vi lever i ett Sverige med ökande klyftor, där fler barn än tidigare lever i fattigdom och där det blir allt svårare att få tillgång till hjälp från samhället. Trösklarna hos socialtjänsten blir högre, resurserna till skolorna dras in och barn som flyr krig får inte skydd. Att barnkonventionen blir lag är absolut en delseger, men också början på en ny kamp. Kampen för att barnkonventionen faktiskt ska innebära en reell skillnad i barn och ungas liv.

Vi står inför en viktig och avgörande tid när barnrättslagen ska bli verklighet för Sveriges barn. Hur lagen kommer att appliceras av våra myndigheter och tolkas av våra domstolar vet vi inte ännu. Det vi dock vet är att stort utrymme har lämnats åt rättstillämparen vilket innebär att enskilda fall, och hur de tolkas och döms, kommer få stor betydelse för hur barnkonventionen appliceras i praktiken.

Det är också viktigt att ha med sig att bara för att lagen kommer på plats innebär det inte att det är en självklarhet att de barn som är i störst behov av barnkonventionens skydd och barnsyn faktiskt får tillgång till den. Där har alla vi som arbetar med utsatta barn och unga ett viktigt jobb att göra. 

En förutsättning för att lyckas både historiskt och i framtiden är att vi krokar arm med våra medkämpar. Just därför skriver vi idag tillsammans med kollegor från andra barnrättsorganisationer i Aftonbladet för att uppmärksamma den stora dagen. Läs artikeln här: 
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/9veP9q/barnens-ratt-kranks-varje-dag–i-sverige

Som sagt, kampen fortsätter men just idag stannar vi upp och firar framgångarna.