Barnrättsbyrån besöker SiS ungdomshem

Skrivet av Barnrättsbyrån, 16 februari, 2024

Barnrättsbyrån inledde under 2023 ett samarbete med SiS, där vi får möjlighet att besöka ungdomshem och träffa placerade barn och unga. Syftet med samarbetet är att stärka barn och ungas möjligheter att utkräva sina rättigheter, genom att få kontakt med en oberoende aktör som Barnrättsbyrån. Barn och unga placerade på SiS befinner sig i en särskilt utsatt situation, med kraftiga begränsningar av sina fri- och rättigheter. De har inte samma möjligheter att vända sig till hjälpinstanser, såsom Barnrättsbyrån, när de behöver hjälp. Vi vet också att barn och unga på SiS löper risk att utsattas för våld, övergrepp och missförhållanden.

Just nu befinner sig Barnrättsbyrån på SiS Johannisberg, Sävastgården, i Boden. Sävastgården tar emot flickor mellan 12 och 16 år. Moa Sundell är barnombud på Barnrättsbyrån. Hur har det varit att besöka SiS ungdomshem?

– Det har känts både viktigt och meningsfullt, det handlar om samhällets mest utsatta barn som inte själva kan komma till oss. Då är det helt avgörande att vi får möjligheten att vi får komma ut och träffa dem. Det är en helt annan sak att träffas på riktigt, jag tror det är en förutsättning för att skapa tillit och möjliggöra berättande.

Barnrättsbyrån har länge arbetat för att alla barn och unga ska få tillgång till barnrättsbyråer och oberoende barnombud. Vikten av att kunna vända sig till ett oberoende aktör och få praktisk hjälp av ett barnombud, blir kanske som allra tydligast när det kommer till barn som är inlåsta på SiS. Ofta blir barnen hänvisade antingen till sin socialtjänst eller till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Ibland är det tillräckligt, men ibland är det just kontakten med socialtjänsten som är svår, och IVO hjälper inte enskilda barn med deras praktiska frågor.

Just nu är trycket på vår verksamhet högt och vi kan inte hjälpa alla som hör av sig till oss på det sätt vi vill. Det är kanske den svåraste delen med vårt arbete, vi blir frustrerade när vi inte räcker till. Vi arbetar för fullt med att söka finansiering så att vi kan ta emot alla barn och unga på SiS som vill ha vår hjälp.