Barnrättsbyrån har beviljats 90-konto

Skrivet av Barnrättsbyrån, 6 november, 2019

Barnrättsbyrån Sverige hjälper utsatta barn och unga i bland annat kontakten med svenska myndigheter. Nu tilldelas den ideella organisationen 90-konto av Svensk Insamlingskontroll.

– Vi behöver förändra vår syn på barn, säger Barnrättsbyråns generalsekreterare, Elin Wernquist.

Sverige har ett jämförelsevis välutvecklat skyddsnät för barn och ungdomar i utsatta situationer. Trots det kan det vara besvärligt för många unga i kontakten med myndigheter och andra institutioner som egentligen finns där för att tillvarata deras rättigheter.

Barnrättsbyrån grundades 2015 för att hjälpa personer upp till 21 år att navigera i den svenska byråkratin. Upptagningsområdena är Stockholm och Umeå.

– Behovet är stort. Flera av dem som kontaktar oss är eller har varit placerade i samhällsvård. Många är ensamkommande flyktingbarn och en stor majoritet har erfarenhet av hemlöshet. De flesta vill ha hjälp och stöd i kontakten med svenska myndigheter. Det rör sig både om socialt stöd och formella processer, som att följa med på möten, förklara krångliga beslut och formulera ansökningar, säger Elin Wernquist, Barnrättsbyråns generalsekreterare och en av organisationens grundare.

Sveriges system dåligt anpassade

Förutom konkret stöd till enskilda individer arbetar Barnrättsbyrån med att lyfta barns erfarenheter för att förbättra situationen för fler barn och unga i Sverige.

– Det är ett steg i rätt riktning att Barnkonventionen blir svensk lag nästa år. Men det räcker inte. Sverige har fått återkommande kritik av bland annat FN:s barnrättskommitté för bristande stöd för barn på institution och barn i migration. Flera av Sveriges system är inte barnanpassade. Vi behöver förändra vår syn på barn och unga på flera sätt, säger Elin Wernquist.

Milstolpe att tilldelas 90-konto

Att ansöka om 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll ingick i Barnrättsbyråns strategi att växa som organisation och hitta nya vägar till finansiering.

– Att tilldelas 90-konto är en milstolpe för oss. Nu kan vi visa att vi är en organisation att räkna med och som lever upp till kraven från Svensk Insamlingskontroll. Det är ett erkännande för oss, säger Elin Wernquist.

Länk till pressmeddelandet från Svensk Insamlingskontroll: https://www.mynewsdesk.com/se/svenskinsamlingskontroll/pressreleases/barnraettsbyraan-har-beviljats-90-konto-2939457