Barnrättsbyrån inrättar ett rättsråd

Skrivet av Barnrättsbyrån, 7 september, 2020

Under våren har vi arbetat febrilt med att utveckla organisationen i en ny riktning – med målet att påverka barnkonventionens förverkligande i Sverige i en positiv riktning.

Att barnkonventionen nu är lag vet vi. Men hur den ska användas av socialtjänsten, skolan eller Migrationsverket är mer oklart. Det behöver våra domstolar bestämma genom att döma i enskilda rättsprocesser. Men hur ska barn och unga kunna driva sina egna frågor i domstol? Det är ju inte alltid man har rätt till ett ombud. Om jag är 16 år och vill överklaga att socialtjänsten inte vill ge mig ett stödboende – då har jag inte rätt till nån advokat. Att den 16-åringen själv ska argumentera utifrån barnkonventionen för att pröva vad som gäller i just hens situation är orimligt. Även fast det är just dessa prövningar som måste komma till! 

Här ser Barnrättsbyrån ett stort behov att hjälpa barn och unga driva sin sak i domstol OCH få tillgång till den absolut främsta kunskapen inom barnrätten. Att barnkonventionen är lag räcker inte – den måste också betyda att barn faktiskt får det bättre. 

Det här är skälen varför Barnrättsbyrån valt att inrätta ett rättsråd. Vi vill göra den främsta kunskapen inom barnrätten tillgängliga för barn och unga som behöver hjälp. Vi vill också hjälpa barn att driva sin sak i domstol, för att förbättra både deras och andra barns situation till det bättre. 

Rättsrådet består av experter inom en rad olika områden som ska stötta och vägleda oss. Tillsammans med våra barn och unga ska vi försöka hitta vägar framåt och göra ofta svåra och obegripliga system lite mer begripliga. Den 24 september – då det första rättsrådsmötet äger rum – kommer vi berätta mer om vilka som sitter med i rådet. 

Läs mer om rådet i DN:s artikel:

https://www.dn.se/sverige/barnrattsbyran-startar-rattsrad-for-att-hjalpa-utsatta-barn/