Barnrättsbyrån släpper rapport om våld mot barn på statliga ungdomshem

Skrivet av Barnrättsbyrån, 27 oktober, 2021

”Jag ligger på golvet. Tre män håller fast mig i mina armar och ben. Jag får panik, skriker ”släpp mig!” Jag försöker för mitt liv att ta mig loss. Det gör ont överallt och jag kan inte andas.”

Idag släpper vi på Barnrättsbyrån rapporten ”…och jag kunde inte andas.” – En granskning av våld mot barn på de statliga ungdomshemmen. Rapportens resultat visar att barn på SiS-hem utsätts för en omfattande och systematisk våldsanvändning av personal i samband med avskiljning och att det är de allra yngsta flickorna och barnen med funktionsnedsättningar som utsätts mest.  

Rapporten är ett resultat av vi under de senaste året arbetat på uppdrag av barn som varit placerade på SiS och under sina placeringar utsatts för oproportionerligt mycket våld av personal i samband med avskiljning – den särskilda befogenhet SiS har att isolera barn. Vårt syfte med rapporten har varit att undersöka i vilken omfattning barn på SiS utsätts för våld i samband med avskiljning samt hur detta våld ser ut. Vi har tillsammans med Fil. Dr. i socialt arbete, Maria Andersson Vogel, granskat 1788 beslut om avskiljning från 2019-2020 samt låtit ledande experter på barn och tvångsvård kommentera resultatet.

Läget på SiS är akut. Ansvaret i fråga ligger nu på SiS, regering och riksdagen att förhindra ett fortsatt lidande och återkommande rättighetskränkningar. Att hörsamma barnens rop på hjälp och ta dem på allvar.

Ta del av rapporten i sin helhet här: https://barnrattsbyran.se/app/uploads/2021/10/SiS-rapport-uppslag-1.pdf  foto: Sven Blume