Barnrättsbyrån välkomnar total reform av statlig tvångsvård för barn

Skrivet av Barnrättsbyrån, 5 februari, 2024

Pressmeddelande 2024-02-05

Barnrättsbyrån välkomnar total reform av statlig tvångsvård för barn

I dag meddelar regeringen att den tillsätter en utredning om en total reform av den statliga barn- och ungdomsvården. I direktivet framgår att utredaren ska lämna förslag om en ny organisation och göra barn och unga delaktiga i arbetet. 

Elin Wernquist, generalsekreterare på Barnrättsbyrån kommenterar:

– Statens institutionsstyrelse, SiS, är en djupt dysfunktionell myndighet som under decennier utsatt barn och unga för våld och övergrepp. Det är bra att regeringen äntligen avser att reformera myndigheten från grunden. Det viktiga nu är att denna reform faktiskt innebär ett paradigmskifte i hur vårt samhälle ser på och behandlar placerade barn.

– Det är positivt att det finns ambitioner för en framtida barn- och ungdomsvård, men missförhållandena på SiS pågår här och nu. Under utredningstiden måste placerade barn få tillgång till oberoende barnombud som de kan vända sig till när deras rättigheter kränks.

För intervjuer, kontakta gärna:
Elin Wernquist, generalsekreterare Barnrättsbyrån
elin@barnrattsbyran.se
072-565 33 46

Fotograf: Anton Enerlöv
Länk till pressbild

Länkar till våra tidigare rapporter:

”…och jag kunde inte andas – en granskning av våld mot barn på de statliga ungdomshemmen”

”Vem ska tro på mig? – en granskning av sexuella övergrepp på de statliga ungdomshemmen”

Bakgrund: Barnrättsbyrån har under de senaste åren arbetat intensivt med att granska missförhållanden på Statens Institutionsstyrelses (SIS) ungdomshem. Vi har kunnat konstatera att barn och unga placerade på SiS utsätts för både våld och sexuella övergrepp av personal, och trots insatser från både regering och SiS, blir situationen inte bättre. Barnrättsbyrån har framfört att vi inte tror att SiS som myndighet går att förändra inifrån, utan att en total reform av den statliga tvångsvården är nödvändig.