Barnrättsbyrån vinner Arvsfondens Guldkornspris

Skrivet av Barnrättsbyrån, 15 december, 2017

2017 års Guldkorn i kategorin Ungdom tilldelas Barnrättsbyrån. Priset är på 50 000 kronor och delades ut igår i Stockholm.

– Barnrättsbyrån är ett bra exempel på hur man har lyckats inkludera och engagera barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att lyfta samhällsfrågor, men oftast saknas pengar. Därför finns Arvsfonden, säger enhetschef Hans Andersson.

Barnrättsbyrån har med barn och ungdomars aktiva deltagande utvecklat en verksamhet som erbjuder praktisk hjälp, stöd och rådgivning i rättighetsfrågor. Barnrättsbyrån kan vägleda i enskilda ärenden och fysiskt närvara som stöd i kontakt med till exempel myndigheter – allt utifrån barn och ungdomars individuella behov.

Arvsfonden delar ut priset Guldkorn till utvalda projekt som har överlevt efter det att Arvsfondens finansiering har upphört. Syftet är att uppmärksamma hur nyskapande verksamheter inom föreningsvärlden bidrar till att utveckla och förbättra vårt samhälle. Utmärkelsen delas ut i kategorierna Barn, Ungdom, Personer med funktionsnedsättning och Lokalstöd.

(Foto, Barnrättsbyrån – från vänster: Nina Andersson, Karin Henriksson, Emma Wennerström, Klara Hall, Love Severin. Fotocopy: Arvsfonden)

För mer information:

Mattias Axelsson
Pressansvarig Kammarkollegiet
070-292 81 02
mattias.axelsson@kammarkollegiet.se

Vi på Barnrättsbyrån är oerhört glada och stolta över att vinna Årets Guldkorn i kategorin Ungdom, för arbetet med uppstarten av Sveriges första barnrättsbyrå. Vi vill passa på att rikta ett stort tack till Arvsfonden som gör det möjligt för oss att sprida vår vision vidare, för att alla barn ska kunna få sina rättigheter tillgodosedda.