Barns tillgång till en hjälpsam psykiatri – en livsviktig rättighetsfråga

Skrivet av Barnrättsbyrån, 22 september, 2022

Barnrättsbyrån Umeå inleder arbete för att undersöka och lyfta barn och ungas röster om barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Västerbotten. 

Det har under många år rapporterats om brister inom BUP i Västerbotten. Det har handlat både om att barn och unga inte får tillgång till vård men också att vården i sig inte varit bra. Barn som Barnrättsbyrån i Umeå haft kontakt med vittnar bland annat om dåligt bemötande från personal, användning av tvång och en vård som faktiskt inte hjälper. Att barn och unga som mår dåligt får tillgång till en fungerande psykiatri är en livsviktig rättighetsfråga. Barn har rätt att känna sig respekterade, bli lyssnade på och ha inflytande över sin vård. 

Mot denna bakgrund startar Barnrättsbyrån Umeå nu ett undersökande arbete tillsammans med barn och unga med egen erfarenhet från BUP. Syftet är att lyfta barn och ungas egna röster, och, i samverkan med nyckelaktörer, möjliggöra för barn och unga att vara med och påverka för en tryggare och säkrare psykiatrisk vård för barn och unga i Västerbotten.  

Arbetet inleds under hösten 2022 med att på samla in och kartlägga barn och ungas egna erfarenheter och tankar om BUP. Startskottet är det Öppna Hus som hålls på Barnrättsbyrån i Umeå tisdagen den 27 september. Till detta har vi bjudit in barn, unga och deras närstående för att ge dem möjlighet att på tema BUP dela med sig av sina tankar och åsikter och lyssna in på andras erfarenheter. Det här är första gången vi bjuder in barn och unga utifrån ett särskilt tema. Det känns pirrigt och lite nervöst för oss då vi inte vet vilka som kommer, men vi lovar att vi kommer göra allt vi kan för att skapa ett så tryggt, varmt och utforskande rum som möjligt.

Arbetet fortsätter sedan under 2023, där vi utifrån önskemål och tankar från de barn och unga vi möter, gör en plan för hur vi ska påverka och driva förändring under nästa år.

Gå in på www.barnrattsbyran.se/erfarenheter-fran-bup för att läsa mer om arbetet och våra aktiviteter på temat. Här kan man också dela med sig av sina erfarenheter anonymt genom att skriva till oss i kontaktformuläret längst ner på sidan.