Elin Wernquist utsedd till expert i utredningen om en reformerad statlig barn-och ungdomsvård

Skrivet av Barnrättsbyrån, 9 april, 2024

Regeringen har förordnat Elin Wernquist, generalsekreterare på Barnrättsbyrån, som expert i utredningen En reform av den statliga barn- och ungdomsvården för en trygg och kvalitativ vård Dir. 2024:13.

– Jag är glad över att ha fått förtroendet och ska göra mitt yttersta för att förvalta platsen väl. Jag ser det som min uppgift att bidra med barn och ungas röster in i utredningsarbetet, säger Elin Wernquist.

Utredningen, som regeringen beslutade om den 5 februari 2024, har ett omfattande uppdrag som ska lägga grunden för en total reform av att den statliga barn- och ungdomsvården. Syftet är enligt direktivet att stärka den statliga barn- och ungdomsvårdens vårdande uppdrag och del i vårdkedjan för att säkerställa att barn och unga ges en trygg och kvalitativ vård, skola och behandling.

– Den här utredningen är efterlängtad och helt nödvändig – barn i behov av tvångsvård har rätt till det allra bästa Sverige har att erbjuda och så ser det inte ut idag. Jag hoppas att den här utredningen kommer innebära ett paradigmskifte i hur vårt samhälle ser på och behandlar placerade barn och unga.

Uppdraget gäller från och med den 24 mars till dess att arbetsuppgifterna i utredningen är slutförda. Utredningen ska presenteras senast den 25 april 2025.

Läs mer om utredningen här: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2024/02/dir.-202413

 

För mer information vänligen kontakta:
Elin Wernquist, generalsekreterare Barnrättsbyrån
elin@barnrattsbyran.se