En sommarhälsning från Barnrättsbyrån

Skrivet av Barnrättsbyrån, 4 juli, 2023

Sommaren är här och det är dags att runda av denna termin, vila och ladda batterierna inför nästa. Våren har präglats av ett intensivt arbete med fokus på våra barn i samhällets vård – barn som av olika anledningar inte kan bo med sin familj och istället placeras i familjehem eller på institution. Vi har dragit igång vårt Arvsfonden-projekt ”Det är mitt liv” som riktar sig just till placerade barn med syfte att stärka deras viktiga relationer, då vi vet att så många barn som placeras kämpar med att få sina liv och relationer att hålla ihop. Vi har släppt rapporten ”Vem ska tro på mig? En granskning av sexuella övergrepp på de statliga ungdomshemmen” som visar på en omfattande rapportering av personal som utsätter placerade barn för sexuella övergrepp och kränkningar. 

”Allt blev värre efter jag blev omhändertagen” 

”Under tre år flyttade jag runt, jag bodde på 23 olika ställen” 

När barn har det svårt har samhället en skyldighet att gripa in, det är nog de flesta överens om. Men för alltför många innebär ”hjälpen” att livet faktiskt blir sämre. Att skadan blir värre. Jag tänker på alla de barn vi mött som samhället valt att låsa in, och som av statligt anställda medarbetare utsatts för våld, kränkningar och övergrepp. Utan möjlighet att springa därifrån, utan sina nära och kära. Tänker mitt eget barn, i den situationen. Hjärtat brister och jag rasar. Jag tror det är där vi som samhälle har fallerat – vi utsätter barn inom samhällsvården för saker som vi aldrig skulle utsätta våra egna för. Vi kallar dom saker för att rättfärdiga distansen. De är komplexa, utåtagerande, har stora vårdbehov, är våldsamma och ej motiverade att ta emot behandling. 

Men det är såklart en lögn. Barn i samhällsvården är våra ungar, precis som min eller din. Med samma behov av ömsint omsorg, förståelse och värme från vuxenvärlden. 

Så min sommarhälsning blir: barn är barn! Gå inte på lögnen att det finns olika sorter. Det är bara ett sätt för vuxenvärlden att frånsäga sig sitt ansvar. Glöm inte det i sommar. I höst fortsätter arbetet. 

Elin Wernquist, Generalsekreterare Barnrättsbyrån