Öppet brev till utrikesminister Tobias Billström

Skrivet av Barnrättsbyrån, 13 december, 2023

SKYDDA CIVILA – VI KRÄVER ETT OMEDELBART OCH VARAKTIGT ELDUPPHÖR 

Vi är en samling organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter i Sverige och i världen. Vi ser det som vår plikt att stå upp för människors fri- och rättigheter, särskilt när dessa inte upprätthålls och skyddas av våra makthavare och institutioner. 

Sedan den 7 oktober har vi med fasa bevittnat hur tusentals civila har dödats i Palestina och Israel, och dödssiffran stiger för varje timme. Hamas och andra väpnade grupper utförde urskillningslösa och olagliga attacker mot Israel och dödade omkring 1 200 personer och tog över 200 personer som gisslan. Gisslan som omedelbart och villkorslöst måste friges. Israel har svarat med urskillningslösa och olagliga motangrepp som hittills har dödat minst 18 000 personer, varav över 6 000 barn, i Gaza. Tusentals fler har skadats. Minst 1.9 miljoner människor, över 85 procent av befolkningen, har tvingats på flykt i Gaza. 

Vi får inte glömma att bakom dessa siffror befinner sig människor: barn, unga och vuxna som en gång delat minnen och erfarenheter med sina nära och kära. 

Situationen är akut och den humanitära katastrofen i Gaza är ofattbar. Israels 16-åriga olagliga blockad har intensifierats och hindrat människors tillgång till basala förnödenheter, så som gas, mat, vatten och medicin. Att straffa civila i Gaza för handlingar som de inte ansvarar för utgör kollektiv bestraffning och är en krigsförbrytelse. Flera internationella oberoende människorätts- och humanitära organisationer, FN-organ och FN:s oberoende människorättsexperter har rapporterat om folkrättsbrott i Gaza. 

Samtidigt som situationen i Gaza saknar motstycke pågår det även människorättskränkningar på ockuperade Västbanken där israeliska myndigheter kraftigt ökat användningen av godtyckliga frihetsberövanden, tortyr och omänsklig behandling mot palestinier. Ansvaret vilar på oss alla att aldrig någonsin rättfärdiga eller normalisera folkrättsbrott. 

Nyligen kom parterna överens om frigivande av gisslan och fångar, samt en humanitär paus för att tillåta humanitärt bistånd till Gazas civilbefolkning. Detta var ett första steg, men det krävs betydligt fler ansträngningar för att få slut på det pågående lidandet. Ett eldupphör som omfattar hela Gaza och som är tillräckligt långvarig för att stoppa den humanitära katastrofen. För detta krävs större politiska insatser av världens länder. 

Sverige har historiskt sett haft en viktig röst i globala sammanhang när det kommer till att försvara mänskliga rättigheter. Som en del av det internationella samfundet bör Sveriges regering nu göra allt i sin makt för att agera för en politisk lösning för hållbar fred. Vi kräver att regeringen agerar för:

  • Ett omedelbart och varaktigt eldupphör 
  • Att humanitärt bistånd på ett säkert och villkorslöst sätt når civilbefolkningen i hela Gaza 
  • Att internationell humanitär rätt upprätthålls av alla parter 
  • Att civilbefolkningen skyddas från urskillningslösa attacker

Vi undertecknade organisationer kräver att ni, den svenska regeringen, agerar för att skydda civila. 

Anna Johansson, Generalsekreterare Amnesty International Sverige 

Anna Stenvinkel, Generalsekreterare ForumCiv 

Anna Sundström, Generalsekreterare Olof Palmes internationella Center 

Elin Wernquist, Generalsekreterare Barnrättsbyrån 

Jennifer Vidmo, Generalsekreterare ActionAid Sverige 

Kerstin Bergeå, Ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. 

Martin Nihlgård, Generalsekreterare, Individuell Människohjälp 

Mattias Brunander, Generalsekreterare Diakonia 

Petra Tötterman Andorff, Generalsekreterare Kvinna till Kvinna 

Shahab Ahmadian, Förbundsordförande MÄN

Farhad Mazi Esfahani, generalsekreterare Clowner utan Gränser

 

Klicka här för att läsa det öppna brevet inklusive referenser.