Regeringen tillsätter utredning om barns klagorätt

Skrivet av Barnrättsbyrån, 4 maj, 2022

Det var med stor glädje som Barnrättsbyrån i fredags tog emot nyheten att regeringen tillsatt en utredning om barns klagorätt. Syftet med utredningen är att få kunskap som kan ligga till grund för möjliga åtgärder när det gäller barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter. Det här är Barnrättsbyråns absoluta hjärtefråga och något vi kämpat för i ett årtionde. Vår strategi har varit att genom vårt praktiska arbete tillsammans med barn och unga, visa på hur en klagofunktion för barn kan fungera i praktiken. Att det är möjligt att bedriva en verksamhet som arbetar på uppdrag av barn, som tar sig an alla möjliga rättighetsfrågor och att en sådan funktion kan göra stor skillnad i enskilda barn och ungas liv. Det är dock inte möjligt för en organisation som Barnrättsbyrån att bistå alla barn som farit illa i våra samhällssystem – här behövs reformer! Vi är därför särskilt glada att utredningen innefattar frågan om funktionen barnrättsbyråer och oberoende barnombud. Vi, tillsammans med Maskrosbarn och våra andra medkämpar i frågan, kommer göra allt vi kan för att bidra i arbetet.

Läs mer om utredningen och direktivet här.

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag