Säg hej till Barnrättsbyråns rättsråd!

Skrivet av Barnrättsbyrån, 6 november, 2020

På bilden ser ni Rami, Maria, Ida (Barnrättsbyrån), Mehdi, Tina, Elin (Barnrättsbyrån), Nanna och Pernilla. Anders Hjern och Åsa Landberg saknas på bilden.

Att barnkonventionen nu är lag vet vi. Men hur den ska användas i praktiken av våra myndigheter är mer oklart. Stora kraftsamlingar görs runt om i Sverige kring barnkonventionen, men mycket har lämnats åt domstolar att bestämma genom att döma i enskilda rättsprocesser.  

Men hur ska barn och unga kunna driva sina egna frågor i domstol? Det är ju inte alltid man har rätt till ett ombud? Om jag är 16 år och vill överklaga att socialtjänsten inte vill ge mig ett stödboende – då har jag inte rätt till nån advokat. Att den 16-åringen själv ska argumentera utifrån barnkonventionen för att pröva vad som gäller i just hens situation är helt orimligt. Även fast det är just dessa prövningar som måste komma till! 

Här ser Barnrättsbyrån ett stort behov att hjälpa barn och unga driva sin sak i domstol OCH få tillgång till den absolut främsta kunskapen inom barnrätten. Att barnkonventionen är lag räcker inte – den måste också betyda att barn faktiskt får det bättre. 

Det här är skälen varför Barnrättsbyrån valt att inrätta ett rättsråd. Rättsrådet är en rådgivande och vägledande funktion för Barnrättbyrån och de barn som vi arbetar på uppdrag av, som syftar till att stärka barnet och göra det delaktigt i sin strävan att få rätt hjälp av samhället. Det är ett ideellt uppdrag och en intern funktion i vårt uppdragsarbete med barnen. Rådet kommer träffas ca 6-7 gånger på år. 

Medlemmarna i rådet är utvalda utifrån vår helhetssyn på människan och varje medlems särskilda expertis och brinnande engagemang för barn, deras rättigheter och livsvillkor. Det är en framstående skara personer och vi nyper oss fortfarande i armen över att de faktiskt tackade ja! Under hösten har ett stort arbete inletts med att skapa en struktur för rådet och vi har redan haft två rättsråd som handlat om enskilda barn.

Låt oss stolt presentera Barnrättsbyråns rättsråd:

  • Anders Hjern, barnläkare och professor i social epidemiologi Karolinska Institutet, forskar om särskilt utsatta barns hälsa
  • Maria Heimer, docent vid Uppsala universitet, forskare inom barns rättigheter
  • Mehdi Ghazinour, professor och leg. psykoterapeut, Polisutbildningen Umeå universitet 
  • Nanna Forsgren, socionom, regional utvecklingsledare socialtjänstens arbete med barn och föräldrar, Region Västerbotten
  • Pernilla Leviner, professor offentlig rätt, chef för Barnrättscentrum Stockholms universitet 
  • Rami Al Khamisi, jurist, rektor för Akademin för rörelsejurister, arbetar inom Hyresgästföreningen 
  • Tina Trygg, socionom och processledare inom välfärdsutveckling, Storsthlm
  • Åsa Landberg, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, verksam inom Stiftelsen Allmänna Barnhuset och vid Ersta Sköndal Bräcke högskola

Vid frågor om rättsrådet och dess arbete, hör av er till Barnrättsbyråns generalsekreterare Elin Wernquist, mejl: elin@barnrattabyran.se mobil: 072-5653346.